Karel Holík

místostarosta města Kroměříže za ČSSD

„Do zastupitelstva mě přivedla snaha zlepšit podmínky pro sportovní vyžití v Kroměříži, ale protože nezavírám oči před žádnými problémy, vidím jasně, že je potřeba toho udělat víc. S vaším hlasem to půjde.“

Zdravotní péče

Chci, aby byla pro všechny dostupná komplexní zdravotní péče. Aktivně se podílím na snaze radnice i veřejnosti udržet všechna oddělení Kroměřížské nemocnice v provozu.

Co se povedlo?

Sportoviště

Chci, aby bylo kde sportovat a aktivně trávit volný čas. Starám se o kroměřížská sportoviště, plánuji rekonstrukci bazénu, zimního stadionu a výstavbu sportovní haly, podporuji rozvoj volnočasových ploch jako je Šlajza, Barbořina, Bagrák a Pionýrská louka.

Co se povedlo?

Úřady

Chci, aby byl úřad k lidem přívětivý. Prosazuji vstřícnost zaměstnanců a dostupnost úřadu pomocí moderních technologií.

Co se povedlo?

Venkovní akce

Chci, aby venkovní akce v Kroměříži poskytovaly skvělé zážitky. Podporuji nákup mobilního pódia a usiluji o propojení kulturních akcí mezi městem Kroměříž a ostatními organizacemi.

Co se povedlo?

Místní části Kroměříže

Chci, aby místní části Kroměříže nebyly až na samém chvostu městských zájmů. Plánuji pro ně zlepšení služeb v podobě oprav a výstavby chodníků i komunikací, opravy a výstavby volnočasových areálů i sportovišť, ale i údržbu zeleně na veřejných plochách stejně často, jako ve městě.

Co se povedlo?

Služby města

Chci, aby město sloužilo občanům, a ne naopak. Připravuji modernizaci veřejných služeb tak, aby byly efektivnější a mohly tak lépe sloužit obyvatelům města..

Co se povedlo?

Sociální služby

Chci, abychom rozvíjeli myšlenku města, které se postará o své děti, rodiče a prarodiče. Požaduji, abychom zůstali městem s největším rozsahem sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí a o osoby pečující.

Co se povedlo? Mrkněte se na aktuální informace o mých aktivitách a dění v Kroměříži.

A jestli máte něco na srdci,
tak mi to prosím napište.
karel.holik@cssdkm.cz