Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Služby města

„Většinu služeb ve městě zajišťuje odbor služeb přes městské organizace nebo firmy, kde má město nějaký podíl. Většinu služeb zajišťují Kroměřížské technické služby, s. r. o., Biopas, spol. sr. o. a Sportovní zařízení města Kroměříže p.o. Od začátku volebního období jsem měl tyto organizace na starosti. Od roku 2020 jsem jednatelem pouze v KTS, a už ne v Biopasu. SZMK funguje stále na stejné bázi a čeká na vyřešení pozemků na Bajdě a na projekty rekonstrukcí a staveb sportovišť, které může zajistit jen vedení města. Největší pokrok jsme zaznamenali v KTS, kde se nám výměnou ředitele podařilo zlepšit fungování firmy.“

7. 6. 2022

Město zprovoznilo polopodzemní kontejnery ve Spáčilově ulici

Kroměřížská radnice zprovoznila nové polopodzemní kontejnery ve Spáčilově ulici. „Místo čtrnácti stanovišť, na kterých byly předchozí plastové kontejnery, jsou kontejnery na odpad pouze na devíti stanovištích. Kapacita se přitom zvýšila celkem o více 14 metrů krychlových. A přibylo také parkovacích míst,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

Podle vedoucího odboru služeb Lamberta Hanzala jsou nové polopodzemní kontejnery určeny pro domy číslo popisné 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3372, 3373, 3447, 3448, 3543, 3544, 3574 a 3575. „Plastové kontejnery na komunální a tříděný odpad umístěné poblíž těchto domů byly odvezeny,“ doplnil Hanzal.

Co se parkovacích míst týče, díky místu uvolněnému po plastových kontejnerech v lokalitě přibude asi desítka parkovacích míst. „Nové polopodzemní kontejnery vypadají lépe než předchozí hnízda různobarevných plastových kontejnerů. Dalším přínosem této investice je také zmíněný vyšší počet parkovacích míst,“ dodal Holík.

V letošní druhé etapě prací byly či budou polopodzemní kontejnery umístěny také v ulicích Zborovská, U Rejdiště, Francouzská, Rumunská a Nitranská. Polopodzemní a podzemní kontejnery instaluje v Kroměříži zlínská společnost ELKOPLAST CZ. Náklady činí zhruba 26,5 milionu korun. Ve většině lokalit je navržena instalace polopodzemních kontejnerů, v historické části pak podzemních, které nenaruší historický ráz města.

V loňské první etapě byly podzemní a polopodzemní kontejnery o objemu pět metrů krychlových na směsný komunální odpad, papír a plast a kontejnery o objemu tři metry krychlové na sklo instalovány v ulicích Na Sladovnách, Malý Val, Vejvanovského, 17. listopadu a Československé armády.

Celkem tak bude v ulicích Kroměříže za loňskou i letošní etapu instalováno 31 kontejnerových hnízd, z nichž každé obsahuje tři až čtyři kontejnery. Z ulic bude postupně staženo více než 300 klasických plastových kontejnerů. Město si navíc nechalo zpracovat investiční záměr na vybudování dalších polopodzemních a podzemních kontejnerů. Chce tak vytipovat další vhodné lokality pro vybudování těchto kontejnerů.

14. 4. 2022

Radnice opraví střechu domu s městskými byty

Kroměřížská radnice nechá opravit střechu na domě v majetku města v Nitranské ulici. Opravu mají na starost Kroměřížské technické služby a město za ni zaplatí 1,92 milionu korun. Oprava obou částí domu s čísly popisnými 4091 a 4092 zahrnuje výměnu 1600 metrů čtverečních střešní krytiny za krytinu novou a rovněž výměnu klempířských prvků a okapového systému. 

S opravou začnou pracovníci technických služeb 1. května a práce by měly být hotové nejpozději do konce letošního července. Stávající střešní krytinu nahradí materiál FATRAFOL 810, firma vymění klempířské prvky, střešní část hromosvodu a některé součásti střechy, jako jsou například střešní vpusti, odvětrávací komínky a podobně.

V domě č. p. 4091 a 4092 v Nitranské ulici se nacházejí byty zvláštního určení. Ty jsou ve vlastnictví města a spravují je Kroměřížské technické služby. Kromě bytů se v domě nachází zázemí Pečovatelské služby Kroměříž, kterou obyvatelé domu často využívají, a sídlí tu i další subjekty a poskytovatelé různých služeb.

18. 2. 2022

Město pokračuje v obměně vozového parku MHD

Vozový park, kterým Kroměřížské technické služby (KTS) zajišťují městskou hromadnou dopravu v Kroměříži, se rozrostl o druhý hybridní autobus od společnosti Volvo. První vůz stejného typu KTS, které stoprocentně vlastní město, koupily loni. „Hybridní autobus se osvědčil, proto jsme se rozhodli pořídit další. Oproti běžným naftovým autobusům je totiž tišší, šetrnější k životnímu prostředí a jeho každodenní provoz vyjde levněji,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který je také jednatelem KTS.

Hybridní autobus stál zhruba 6,5 milionu korun bez DPH. Kombinuje pohon na naftu a elektřinu. Při rozjezdu a jízdě do rychlosti 30 kilometrů za hodinu využívá baterii, při rychlejší jízdě jede na naftu. Úspora nafty činí v průměru 30 procent. Baterie pro elektromotor se nabíjí při brzdění autobusu a není tak potřeba ji dobíjet, jako je tomu u elektrobusů.

K dalším pozitivům nového autobusu patří komfort pro tělesně postižené. Vozidlo je totiž nízkopodlažní a má automatickou výsuvnou plošinu pro nástup a výstup vozíčkářů. „Zajímavostí, která u autobusů pro městský provoz není rozšířena, jsou prostřední a zadní dveře, jež se neotvírají dovnitř vozidla, ale vysouvají se ven tak, jak to cestující znají z tramvají. Nejsou tak nutná bezpečnostní skla mezi sedadly a dveřmi a vozidlo tak působí vzdušněji,“ dodal Jaroslav Černý, který má v KTS na starost MHD.

Autobus je 12 metrů dlouhý a klimatizovaný. Vejde se do něj 30 sedících a 73 stojících osob. Prostor pro cestující je vybaven i USB zásuvkami pro nabíjení mobilních telefonů a tabletů. Autobus bude vybaven i LCD obrazovkou, která bude zobrazovat trasu linky s názvy zastávek. Za nové barevné budou vyměněny i stávající provizorní LED panely, které zobrazují číslo linky, trasu linky a konečnou zastávku. „Nyní jsou v autobusu namontovány ze staršího rezervního vozidla,“ doplnil Černý.

Nový autobus Volvo doplnil sedm více než deset let starých vozidel Volvo, která jezdí na naftu. Kromě toho KTS disponují zmíněným hybridním autobusem Volvo koupeným loni a třemi autobusy značky Iveco, které jezdí na stlačený zemní plyn (CNG). Pořízeny byly v letech 2017 a 2018.

7. 2. 2022

Město dokončilo opravu bytového domu v Lutopecké ulici

Kroměřížská radnice dokončila opravu městského bytového domu v Lutopecké ulici 1422/1a, která přišla zhruba na 58 milionů korun. Jednalo se o nákladnou a náročnou investici. Rekonstrukce domu se stovkou bytů by měla přinést vyšší komfort bydlení pro nájemníky a také energetické úspory.

Práce začaly na podzim roku 2020 a byly dokončeny na začátku února. Podle Soni Borkové z radničního odboru investic oprava zahrnovala kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a dveří i střešní krytiny, odvlhčení, instalaci solární soustavy a také úpravy otopné soustavy.

Práce probíhaly za plného provozu, kdy se část nájemníků musela vždy na nějakou dobu odstěhovat do náhradního bytu. 

Byty v Lutopecké ulici v domě 1422/1a, kterých je asi 100, patří mezi takzvané domy zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Kroměříž má celkem asi 500 bytů. Většina z nich, 422, je právě v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.

21. 1. 2022

Město postupně obnovuje křížovou cestu na kroměřížském hřbitově

Městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS) postupně obnovuje křížovou cestu na hřbitově v Kroměříži. V závěru loňského roku byly dokončeny restaurátorské práce na v pořadí již čtvrtém zastavení. Křížová cesta je zapsaná jako nemovitá kulturní památka České republiky. Jednotlivá zastavení přitom jsou ve špatném stavu, u některých se dokonce nedochoval reliéf. Máme proto radost z toho, že se daří křížovou cestu postupně opravovat.

V roce 2019 byla restaurována zastavení číslo VI. a X., v roce 2020 přišlo na řadu zastavení číslo VIII. Loni přišlo na řadu zastavení číslo II. Kamenná plastika (kartuš) tohoto zastavení se nedochovala, proto byla vytvořena na základě fotografie publikované v knize Ludvíka Páleníčka z roku 1945.

„Obnova této kartuše přišla na 270 tisíc korun, z toho 212 tisíc korun činila dotace ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ze stejného programu bylo dříve podpořeno i restaurování tří předchozích zastavení. Rádi bychom v dalších letech pokračovali s restaurováním zbývajících zastavení,“ uvedl ředitel KTS Marian Vítek.

Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení v podobě kamenných obelisků z pískovce umístěných na podstavcích. Na jejich vrcholu je kovaný kříž, na čelní straně sloupu je připevněna oválná kamenná plastika z pískovce s pašijovým výjevem. Kartuše pocházejí z 19. století. Jednotlivá zastavení jsou vysoká 420 až 470 centimetrů.

Zastavení křížové cesty stojí při cestě podél vnitřní strany západní hřbitovní zdi. Byla sem přemístěna z původního místa u zaniklé kaple svaté Barbory na vrchu Barbořina v západní části města. Křížová cesta se pod vrchem Barbořina začala stavět v roce 1762. Jednotlivá zastavení byla přemístěna na kroměřížský hřbitov v letech 1998 a 1999. Vzhledem ke stavu některých křížů byly u některých zastavení použity slepé kartuše.

 

 

 

 
22. 12. 2021

Z některých ulic zmizí staré kontejnery, nahradí je nové polopodzemní a podzemní

Se zprovozněním nových polopodzemních a podzemních kontejnerů začne kroměřížská radnice v lednu příštího roku z ulic postupně stahovat stávající staré kontejnery. „V první etapě jich bude odstraněno téměř 100, nových polopodzemních a podzemních kontejnerů bude jen 31. Objem odpadu, který pojmou, bude ale proti starým kontejnerům o 41 metrů krychlových vyšší,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Podle vedoucího odboru služeb Lamberta Hanzala budou staré kontejnery odváženy postupně, vždy po svozu příslušného druhu odpadu. Nahradí je podzemní a polopodzemní kontejnery o objemu pět metrů krychlových na směsný komunální odpad, papír a plast a kontejnery o objemu tři metry krychlové na sklo. Instalovány byly v ulicích Na Sladovnách, Malý Val, Vejvanovského, 17. listopadu a Československé armády. Z těchto ulic budou odstraňovány nevzhledné plastové kontejnery.

Nové kontejnery zabírají podstatně menší plochu než stávající klasické kontejnery. Pokud to bude možné, uvolněné plochy budou využity k parkování. Od instalace polopodzemních a podzemních kontejnerů si slibujeme i úspory nákladů na vývoz odpadů, neboť nové kontejnery mají výrazně větší objem. Oproti stávajícím kontejnerům také lépe vypadají, což je pro Kroměříž jako město UNESCO také nezanedbatelným přínosem.

Druhá etapa instalace polopodzemních a podzemních kontejnerů je plánována na příští rok. Umístěny budou v ulicích Zborovská, Spáčilova, U Rejdiště, Francouzská, Rumunská a Nitranská. Polopodzemní a podzemní kontejnery instaluje v Kroměříži zlínská společnost ELKOPLAST CZ. Náklady činí zhruba 26,5 milionu korun, letošní práce přišly na 8,3 milionu korun. Ve většině lokalit je navržena instalace polopodzemních kontejnerů, v historické části pak podzemních, které nenaruší historický ráz města.

23. 11. 2021

Prodejní místa na tržišti budou od Nového roku zdarma

Na městském tržišti ve Vejvanovského ulici, které provozují Kroměřížské technické služby (KTS), budou mít prodejci od ledna 2022 stoly zdarma. Doposud trhovci platili za prodejní místo 90 korun za den. Chceme tím podpořit i drobné pěstitele a zahrádkáře, aby výpěstky ze svých zahrádek mohli nabídnout veřejnosti, aby zhodnotili svou práci a mělo to pro ně i finanční přínos.

Vedení města zvažovalo také možnost zvýšení nájemného, ale nakonec se přiklonilo k variantě poskytování prodejních stolů bezplatně, především kvůli prodejcům nabízejícím vlastní produkty. Máme zájem do budoucna o zvýšení počtu prodávajících a o rozšíření nabídky a sortimentu pro Kroměřížany. Proto se snažíme zlepšit pro ně prodejní podmínky.

Počet prodejců, kteří na tržišti nabízejí své zboží, se liší podle ročního období. „Pravidelně prodávajících je asi devět. Tržnice bývá plně obsazená od jara do poloviny července, kdy se prodávají přísady, v druhé polovině léta je kapacita využita zhruba z 30 procent a v období před dušičkami více než z poloviny. Přes zimu je prodej spíše nahodilý,“ popsal ředitel KTS Marian Vítek.

Prodejní doba tržiště je od pondělí do soboty, a to od dubna do konce října 5:00 – 17:00 hodin a od listopadu do konce března 7:00 – 16:00 hodin.

Na místě je povoleno prodávat ovoce, zeleninu, květiny, sazenice a semena, včelí med, čerstvé houby, lesní plody a léčivé rostliny, slepičí vejce, koření, řemeslné a výtvarné výrobky, vánoční stromky a kapry a zboží s vánoční, velikonoční a dušičkovou tematikou.

9. 11. 2021

Technické služby budou v zimě udržovat 120 kilometrů chodníků a 80 kilometrů komunikací

V Kroměříži a místních částech města se v nadcházející zimě počítá s údržbou asi 120 kilometrů chodníků a zhruba 80 kilometrů silnic. Rozsah zimní údržby zůstává stejný jako v minulé zimě. Zimní údržbu zajišťuje městem stoprocentně vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS).

Zimní údržbu bude zajišťovat s pomocí dvou sypačů, pěti multikár a šesti kusů další techniky, mezi něž patří třeba chodníkové frézy a traktor s radlicí. Přechody pro chodce, zastávky autobusů a prostory kolem škol a dalších veřejných budov se uklízejí ručně. Bezpečnost chodců i motoristů je pro pracovníky KTS prioritou.

Na ošetření chodníků a komunikací se bude používat sůl, solanka i inertní materiál. Výhradně inertní materiály je pak třeba používat na lávce přes Moravu, na Zborovském mostě a také na mostě v Postoupkách.

Zimní údržba v loňském roce stála město zhruba 4,1 milionu korun. Letos od ledna do března pak radnice musela na tyto účely vynaložit dokonce téměř šest milionů korun. „Nárůst nákladů byl způsoben zejména dlouhodobou ledovkou,“ vysvětlil ředitel KTS Marian Vítek. Další peníze si letos vyžádá ještě údržba chodníků a komunikací na konci roku.

 
27. 10. 2021

Radnice rozdá Kroměřížanům barevné tašky na třídění odpadků

Kroměřížská radnice rozdá obyvatelům města barevné tašky na třídění odpadků. Jedná se o sadu tří kusů tašek na tříděný odpad – modrá na papír, zelená na sklo a žlutá na plast. Vydávat se budou na informacích ve foyer radnice od 1. prosince. „Vedení města chce tímto krokem podpořit třídění odpadu v Kroměříži tak, aby se postupně snižovalo množství směsného komunálního odpadu v popelnicích,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Město pořízení celkem 4850 tašek stálo 200 tisíc korun.

Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu se v Kroměříži zvyšuje. Například v roce 2015 popeláři odvezli od domů a bytů 4070 tun tohoto odpadu, loni už to bylo 4396 tun. Komunálního odpadu je více, ačkoliv se zvyšuje také objem tříděného odpadu. Papíru a lepenkových obalů bylo v roce 2015 vytříděno 366 tun, loni 632 tun, plastových obalů vozidla v roce 2015 odvezla 223 tun, v minulém roce 360 tun. Skleněných obalů v roce 2015 lidé vytřídili 277 tun, loni 388 tun, a kovů v roce 2015 lidé odevzdali 74 tun, zatímco v roce 2020 už to bylo 165 tun.

„Uložení směsného komunálního odpadu na skládku je stále dražší, navíc se v odpadovém hospodářství chystají změny, zejména konec skládkování odpadu. Pokud by město mělo na odvoz a likvidaci odpadů doplácet výrazně vyšší částky, vedlo by to i ke zdražení poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro občany. Trend je jednoznačný. Jedině třídění povede k udržitelným nákladům na odpadové hospodářství pro město i jeho obyvatele,“ upozornil Holík.

Obyvatelé Kroměříže platí už řadu let za svoz a likvidaci komunálního odpadu stejný poplatek, 492 korun. Město ani na příští rok neuvažuje o jeho navýšení.

Radnice naopak v posledních letech rozšiřuje možnosti pro třídění odpadů. Nechala na území města rozmístit nádoby na použité jedlé oleje a potravinářské tuky a také kontejnery na drobnější odpad ze železa a hliníku. Připravuje i instalaci polopodzemních a podzemních kontejnerů, které budou mít větší objem, než mají kontejnery stávající. Město díky nim ušetří peníze za vyvážení odpadu a v některých místech získá i nová parkovací místa.

Město letos uspělo i ve srovnání s ostatními samosprávami. Kroměříž totiž skončila na třetím místě mezi městy Zlínského kraje, která mají více než 15 tisíc obyvatel, v soutěži O keramickou popelnici, jež zohledňuje aktivity na podporu tříděného odpadu v regionu. Loni přitom Kroměříž skončila mimo stupně vítězů.

29. 9. 2021

V Moravské ulici upozorňují na chodce na přechodu světelné efekty

Kroměřížská radnice nechala instalovat na přechod pro chodce v ulici Moravská technologii, která pomocí zemních LED návěstidel upozorní řidiče na to, že silnici přechází člověk. Jedná se o pilotní projekt, první přechod, který je ve městě touto technologií vybaven. Snažíme se tak ochránit nejzranitelnější účastníky dopravy, chodce, hlavně starší občany a děti. Kromě zvýšení bezpečnosti je cílem i zklidnění dopravy v problematických místech.

Systém funguje 24 hodin denně. LED návěstidla jsou zabudovaná do silnice. „Přechod zvýrazňují bílým světlem tak, že ho řidič zaregistruje v zorném poli několik desítek až stovek metrů předem. Pokud na přechod vstoupí chodec, LED návěstidla změní barvu na červenou a začnou svítit přerušovaně. Řidič je tak včas a účinně informován o vlastní existenci přechodu pro chodce za všech klimatických podmínek a současně o aktuálním výskytu chodce a riziku potenciálního střetu s chodcem,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Město vybralo deset přechodů pro chodce, kde se v minulosti staly dopravní nehody nebo kde se pohybuje velké množství chodců a vozidel a mohly by se zde kolizní situace objevit. I proto se světla v silnici jako první objevila v Moravské ulici na přechodu, který je i díky blízké základní škole velmi frekventovaný. Pokud se zde technologie osvědčí, postupně bude instalována i na dalších místech.

18. 9. 2021

Kroměříž byla oceněna za třídění odpadu, ve Zlínském kraji je mezi městy třetí

Kroměříž skončila na třetím místě mezi městy Zlínského kraje, která mají více než 15 tisíc obyvatel, v soutěži O keramickou popelnici, jež zohledňuje aktivity na podporu tříděného odpadu v regionu. „Ocenění si vážíme a motivuje nás k dalším aktivitám, které povedou ke snížení množství komunálního odpadu v popelnicích,“ uvedl místostarosta Karel Holík, jenž ocenění na zámku v Bystřici pod Hostýnem za město ve čtvrtek 16. září přebíral.

Kroměříž loni skončila mimo stupně vítězů, letos se městu podařilo poskočit na třetí příčku, a navíc získat odměnu 10 tisíc korun – motivační příspěvek Zlínského kraje na odpadové hospodářství.

Radnice v posledních letech nechala na území města rozmístit nádoby na použité jedlé oleje a potravinářské tuky a také kontejnery na drobnější odpad ze železa a hliníku. Připravuje i instalaci polopodzemních a podzemních kontejnerů, které budou mít větší objem, než mají kontejnery stávající. Město díky nim ušetří peníze za vyvážení odpadu a v některých místech získá i nová parkovací místa. Radnice navíc také chystá i další aktivity na podporu třídění odpadu.

Více informací o letošních výsledcích soutěže O keramickou popelnici, kterou organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, lze nalézt na stránkách Zlínského kraje na odkazu https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-nejlepe-tridi-v-uherskem-hradisti-sumicich-viganticich-a-medlovicich-aktuality-17267.html.

25. 8. 2021

Kroměřížské technické služby pořídily nová vozidla na údržbu chodníků a komunikací

Kroměřížské technické služby (KTS) i v letošním roce pokračují v obnově své techniky. Městem stoprocentně vlastněná společnost například pořídila chodníkový elektrický vysavač, traktor bagr nebo malé nákladní vozidlo. „Všechnu tuto techniku využijeme zejména při letní i zimní údržbě chodníků a komunikací,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který je také jednatelem KTS.

Pořízení zmíněné techniky stálo KTS celkem zhruba čtyři miliony korun. Kromě toho společnost pořídila také novou motorovou sekačku a dva křovinořezy, které používá při sečení a ořezech zeleně. KTS také letos již dříve investovaly do vylepšení městské hromadné dopravy, když pořídily nový hybridní autobus Volvo a také nový odbavovací systém do autobusů.

„V letošním roce plánujeme ještě nákup dalšího hybridního autobusu, vozidla – nosiče kontejnerů, plošiny, ze které bude možné pracovat až ve výšce 20 metrů, a čističe pneumatik pro potřeby našeho servisu,“ doplnil Marian Vítek, který je ředitelem KTS zhruba jeden rok. S jeho nástupem souvisely i organizační změny, které měly za cíl zefektivnit činnost společnosti.

„Musím říct, že se novému vedení KTS podařilo řadu věcí nastartovat a měnit k lepšímu. Součástí toho je i postupná obnova vozového parku a techniky společnosti, která nebyla v dobrém stavu a kterou je potřeba modernizovat. Zatímco za minulého vedení se do obnovy techniky investovalo minimálně, loni KTS pro tyto účely uvolnila více než pět milionů korun a letos tato částka již převyšuje deset milionů korun,“ doplnil Holík.

KTS se v Kroměříži starají o opravy a úklid komunikací (včetně zimní údržby), spravují městské byty i hřbitov v Kroměříži a místních částech, zajišťují provoz a údržbu veřejného osvětlení a také provozují MHD, městská parkoviště, tržiště i útulek pro psy.

 

13. 8. 2021

Město zahájilo demolici zbylých domů v lokalitě Račín

Kroměřížská radnice zahájila demolici posledních tří obytných domů v dříve problematické lokalitě Račín. „Předali jsme staveniště společnosti MORKUS Morava z obce Lazníky na Přerovsku, která nabídla cenu 1,03 milionu korun. Oproti projektu tak město ušetřilo zhruba 3,4 milionu korun,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Demolice by měla být hotová nejpozději v listopadu.

Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů na Račíně mělo k ideálu daleko. Lidé bydlící v okolí městských domů si stěžovali na hluk i na chování obyvatel Račína k nim i jejich majetku. Demolice objektů na Račíně začala v roce 2018, kdy šly k zemi dva obytné domy a jedna technická budova. O rok později odborná firma odstranila dvě hospodářské budovy, které dříve bývaly nelegálně obývány. Neplatiči do těchto objektů natahovali elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídalo bezpečnostním normám.

V lokalitě žily desítky lidí, většina nelegálně či bez placení nájmu. Radnice k uvolnění nemovitostí použila hned několik nástrojů. Platící nájemníky přestěhovala jinam. Neplatiče město řešilo soudně, včetně vyklizení bytu s pomocí exekutora. Račín by měl být jasným příkladem pro všechny obyvatele městských bytů, kteří si neplní své povinnosti. Neplatiče tolerovat nebudeme.

Město bude nyní rozhodovat o budoucím využití lokality. Jednou z možností je prodej pozemků pro individuální bydlení.

3. 8. 2021

Nový odbavovací systém MHD umožňuje bezhotovostní platby a přináší výhody studentům

Kroměřížské technické služby, které jsou provozovatelem městské hromadné dopravy, vybavily autobusy MHD novým moderním odbavovacím systémem. Ten umožňuje platit jízdné při cestování po městě bezhotovostně, tedy kromě využití předplacených čipových karet také bankovní platební kartou, mobilním telefonem nebo hodinkami. Zároveň s jeho zavedením začala také platit úprava tarifních podmínek, která se dotkne studentů a dárců krve. „Nový odbavovací systém funguje oficiálně od 1. srpna, ale cestující ve vozech MHD již tuto novinku zaznamenali v průběhu července, kdy byl v testovacím provozu. Má za cíl zjednodušit a zatraktivnit využívání městské hromadné dopravy v Kroměříži,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Cena jízdného při platbě bankovní kartou je stejná jako při platbě hotově u řidiče, a to 13 Kč u základního jízdného a 6 Kč u zlevněného, při platbě čipovou kartou zůstává jízdné ve výši 8 a 4 Kč. „Nově mohou zlevněné jízdné využívat děti a mládež od 6 do 18 let, dříve to bylo pouze do 15 let, a také studenti od 18 do 26 let s ISIC kartou,“ řekl ředitel Kroměřížských technických služeb Marian Vítek a dodal, že cestující od 15 let jsou povinni při nástupu do vozidla MHD prokázat řidiči nárok na slevu. Novinkou je také skutečnost, že dárci krve, kteří jsou majiteli zlaté plakety MUDr. Jánského a vyššího ocenění, mohou využívat bezplatně služeb MHD v případě, že mají trvalý pobyt na území Kroměříže. 

Nový odbavovací systém je zároveň připravený na využití v případě zřízení integrované dopravy v rámci Zlínského kraje.

17. 5. 2021

Kroměřížské technické služby koupily pro MHD hybridní autobus

Vozový park, kterým Kroměřížské technické služby (KTS) zajišťují městskou hromadnou dopravu v Kroměříži, se rozrostl o hybridní autobus od společnosti Volvo. „Hybridní autobus jsme loni na podzim testovali, a jelikož se osvědčil, KTS se ho rozhodly zakoupit. Přišel zhruba na 6,5 milionu korun. Hlavním přínosem je jeho úsporný a navíc ekologický provoz,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Hybridní autobus kombinuje pohon na naftu a elektřinu. Při rozjezdu a jízdě do rychlosti 30 kilometrů za hodinu využívá baterii, při rychlejší jízdě jede na naftu. „Velkým kladem je naprosto tichá jízda při rozjezdech. V porovnání s dieselovým autobusem hybridní technologie dosahuje asi pětadvacetiprocentní úspory paliva,“ popsal vedoucí provozu MHD Jaroslav Černý.

K dalším pozitivům nového autobusu patří komfort pro tělesně postižené. Vozidlo totiž má automatickou plošinu pro nástup a výstup vozíčkářů. Prostor pro cestující je vybaven i USB zásuvkami pro nabíjení mobilních telefonů a tabletů. „V létě lidé ocení plně automatickou klimatizaci, která jim pobyt v autobusu zpříjemní,“ dodal Holík. Autobus je vybaven informačním systémem, který hlásí zastávky. V nejbližších týdnech do něj bude instalována i LCD obrazovka, která zobrazí trasu linky.

 

Nový autobus Volvo doplní sedm více než deset let starých vozidel Volvo, která jezdí na naftu. Kromě toho KTS disponují třemi autobusy značky Iveco, které jezdí na stlačený zemní plyn (CNG). Pořízeny byly v letech 2017 a 2018. „Rádi bychom v obnově vozového parku MHD pokračovali. Bez dotací se ale v případě nákupu více autobusů najednou neobejdeme. Bohužel, vhodný dotační titul dosud vypsán nebyl.

5. 2. 2021

Město hledá firmu, která přestaví dům bývalé vojenské správy na byty

Kroměřížská radnice vypsala veřejnou zakázku na zhotovitele, který přebuduje sídlo bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na byty. V budově také bude mít zázemí městská policie, která se přestěhuje ze stávajícího sídla na Velkém náměstí. Byty budou určené jako startovací pro mladé lidi a také pro soběstačné seniory. Městská policie v objektu bude mít vhodnější prostory včetně skladů, než má ve stávajícím sídle na Velkém náměstí.

Cena se podle projektu pohybuje kolem 150 milionů korun. Město má na akci přislíbenu dotaci asi 36 milionů korun z evropských fondů, konkrétně z IROP (Regionálního operačního programu) a další zhruba dva miliony korun ze státního rozpočtu. 

Podle projektové manažerky radnice Lucie Dusíkové bude městská policie sídlit v přízemí objektu, v prvním podzemním podlaží bude mít sklady, šatny či tělocvičnu. „Ve druhém až pátém nadzemním podlaží objektu pak budou byty. Půjde o 29 bytových jednotek, Osmnáct z nich bude o výměře 1 + kk, zbylé budou tvořit byty 2 + kk a 3 + kk,“ popsala Dusíková. Objekt podle ní bude kompletně rekonstruován, což zahrnuje například opravu střechy, pláště budovy a samozřejmě kompletního interiéru včetně topení a rozvodů vody, elektřiny a odpadů.

Součástí projektu Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži je i přístavba stanice městské policie, která bude propojena s rekonstruovanou částí přízemí mostkem. Městská policie bude mít v přístavbě sál, kanceláře a toalety. „Atika objektu plynule naváže na atiku parkovacího domu,“ doplnila Dusíková. Parkování pro městskou policii bude zahloubeno pod terénem, navrženo je celkem 11 míst. Práce na rekonstrukci domu bývalé vojenské správy by měly začít zhruba v polovině letošního roku, hotovo by mělo být do konce příštího roku.

Koupi budovy i přilehlých pozemků, na kterých bude stát parkovací dům, schválili zastupitelé v roce 2016. Stavba parkovacího domu byla zahájena v závěru loňského roku. Staví ho společnost GEMO z Olomouce, náklady činí asi 86 milionů korun. Město má na akci slíbenou dotaci téměř 51 milionů korun z evropských fondů, další asi tři miliony korun by mělo získat od státu. Parkovací dům bude mít 137 stání, z toho šest míst bude vyhrazeno pro handicapované. Hotovo by mělo být nejpozději v létě roku 2023.

30. 10. 2020

Dluhy v městských bytech výrazně klesly, poprvé pod tři miliony korun

Vedení kroměřížské radnice se podařilo výrazně snížit dluhy v městských bytech. Zatímco na konci roku 2018 činily více než 3,5 milionu korun, ke konci letošního září evidovaly Kroměřížské technické služby (KTS), které mají bytový fond města ve výpůjčce, dluhy ve výši necelých 2,9 milionu korun. „Dluhy se snížily zhruba o 650 tisíc korun a poprvé jsme se tak dostali pod tři miliony korun. Tvrdý přístup vůči dlužníkům se městu vyplácí,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Dlužníků je asi 90, z toho zhruba třetina již v městských bytech nebydlí. „Podáváme žaloby na neuhrazené nájemné. S nájemníky, kteří se k závazkům staví čelem a dluhy splácejí, uzavíráme splátkové kalendáře. Kdo ale neplatí, musí byt opustit. Podali jsme již asi dvě desítky žalob na vyklizení. Polovina dlužníků opustila byty dobrovolně, tři až po nařízené exekuci,“ zrekapitulovala právnička KTS Lucie Konečná.

Dvě exekuce se odehrály v těchto dnech vystěhováním, první na konci letošního července. U dalších KTS, které stoprocentně vlastní město, čekají, až bude konat exekutor. Není možné, aby lidé, kteří si neplní povinnosti, neplatí nájemné, nereagují na urgence a výzvy, případně nedodržují pravidla slušného chování v domě, nadále městský byt užívali. Pravidla musí platit pro každého.

Kroměříž má 510 bytů. Většina z nich, 422, je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.

16. 10. 2020

Kroměřížské technické služby budou testovat pro MHD hybridní autobus

Ulicemi Kroměříže bude za několik dnů jezdit hybridní autobus, tedy vozidlo s kombinovaným pohonem na elektřinu a naftu. Kroměřížské technické služby (KTS), které ve městě zajišťují MHD, si jej asi na měsíc vypůjčí. „Potom se rozhodneme, zda hybridní autobus koupíme,“ uvedl Karel Holík, místostarosta Kroměříže a jednatel KTS.

Autobus značky Volvo má asi 90 míst. Je vybaven klimatizací, kterou lze regulovat samostatně pro řidiče a pro cestující. Nástup handicapovaných osob je zajištěn pomocí plošiny, kterou ovládá řidič. Cestující mohou využít i několik USB zásuvek na nabíjení mobilních telefonů a tabletů. „Od hybridního autobusu si slibujeme především ekologický a úsporný provoz.

Společnost má nyní pro MHD v Kroměříži k dispozici deset autobusů. Tři nejnovější byly pořízeny v letech 2017 a 2018. „Stáří vozového parku naší MHD se pohybuje kolem deseti let. Jeho obnova je nezbytná. Hybridní autobus by mohl být vhodným řešením. Rozjíždí se na elektřinu, tudíž i ze zastávek jezdí na elektrickou energii. Na naftu jede až od rychlosti 30 kilometrů za hodinu, navíc i naftový motor splňuje přísná emisní kritéria,“ doplnil Holík.

 

Město původně plánovalo obnovu vozového parku MHD s pomocí evropských dotací, vhodný dotační titul ale nebyl zatím vypsán. Zmíněné tři nejnovější autobusy značky Iveco tak KTS kupovala ze svých prostředků. Jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), starší stroje značky Volvo mají naftové motory.

10. 8. 2020

Kroměřížské technické služby zjednodušily strukturu a ušetřily

S příchodem nového ředitele Mariana Vítka se mění také organizační struktura městem stoprocentně vlastněné společnosti Kroměřížské technické služby (KTS). „Zjednodušeně řečeno, některé pozice ve společnosti zanikly. Slibujeme si od toho zefektivnění činnosti společnosti a také úspory,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který je zároveň jednatelem KTS.

Stal se jím v květnu, když nahradil odvolaného Petra Sedláčka. Podle místostarosty a dalšího jednatele společnosti Vratislava Krejčíře byla důvodem změn jiná vize, kam by KTS měla směřovat. Jedním z cílů je právě optimální využití zaměstnanců. „Převážně byly sloučené funkce za účelem zvýšení efektivnosti práce. V důsledku toho byl rozvázán pracovní poměr se sedmi lidmi. Naopak, jedna pozice, a to na pasportizaci budov a památkovou péči, byla nově zřízena,“ popsal Vítek.

Sloučené například byly funkce vedoucího provozu bytového, nebytového a tepelného hospodářství s koordinátorem správy majetku a přípravy investic, pozice sekretářky a hospodářky veřejného osvětlení s finanční účetní či technika veřejného osvětlení s vedoucím provozu parkovišť. Ze dvou stávajících pozic bytových techniků bude nově jen jedna. Vznikla i skupina pracovníků, která se specializuje jen na opravy bytů. Některé provozy byly nově zařazené pod jiná střediska. Pod čištění města tak spadají lesní hospodářství, skládky i veřejná služba, pod byty a nebyty úklid a pod opravy vozidel sklady. Všechny změny platí od 1. září 2020.

KTS se v Kroměříži starají o opravy a úklid komunikací (včetně zimní údržby), spravují městské byty i hřbitov v Kroměříži a místních částech, zajišťují provoz a údržbu veřejného osvětlení a také provozují MHD, městská parkoviště, tržiště i útulek pro psy. Loni společnost hospodařila s náklady i výnosy zhruba 94 milionů korun a zaměstnávala v průměru 109 lidí.

31. 7. 2020

Město nechalo exekučně vystěhovat prvního dlužníka

První dlužník musel dnes za dohledu exekutora v Kroměříži opustit městský byt. Stalo se tak v lokalitě Račín, kterou radnice od roku 2018 postupně demoluje. „Dlužník neplatil, neplnil dříve dohodnutou dohodu o splátkách vzniklého dluhu a byt dobrovolně ve stanovené lhůtě, tedy za jeden měsíc, neopustil. Městu tedy nezbylo nic jiného než byt uvolnit s pomocí exekutora,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Dlužník bydlel v lokalitě Račín od října roku 2014. Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu přesáhl 90 tisíc korun. Exekuce na vystěhování byla zahájena 30. ledna letošního roku. Kvůli nouzovému stavu byly však úkony soudů i exekutorů pozastaveny a do 30. června nesměly být exekuce na vystěhování vykonávány. Po uvolnění opatření přijatých proti šíření koronaviru exekuce pokračovala.

„Rád bych, aby si dlužníci uvědomili, že město myslí boj s neplatiči opravdu vážně. Bohužel, mnozí z nich dluhy nikterak neřeší a nechávají situaci dojít až do krajních řešení. Nemám z toho radost, ale musíme se o majetek města starat řádně, a tak neplatiče v městských bytech prostě tolerovat nemůžeme a ani nechceme,“ doplnil starosta Jaroslav Němec.

Radnici se již dříve po úspěšných žalobách na vyklizení podařilo uvolnit několik bytů. Dlužníci je ale na rozdíl od dnešního opustili sami. Městské byty má ve výpůjčce městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS). Dluhy se nyní pohybují kolem tří milionů korun. Dlužníků je asi 90, z toho asi třetina již v městských bytech nebydlí. „Momentálně máme podaných dalších pět exekučních návrhů na vyklizení bytu. Čekáme, až bude konat exekutor,“ dodala právnička KTS Lucie Konečná.

Kroměříž má 510 bytů. Většina z nich, 422, je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.

29. 5. 2020

První dlužníci museli po rozhodnutí soudu opustit městské byty

Městu se vyplácí důsledný postup vůči dlužníkům, kteří neplatí nájemné v městských bytech. „Po podání žaloby na vyklizení se podařilo vystěhovat tři dlužníky. Platební morálka dlužníků se postupně zlepšuje. Mají obavy ze ztráty bydlení či z neprodloužení nájemní smlouvy,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Městské byty má ve výpůjčce městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS). Dluhy k 31. prosinci 2018 činily téměř 3,5 milionu korun, ke konci letošního dubna to bylo 3,08 milionu korun. Dlužníků bylo ke konci roku 2018 celkem 119. „Ke konci letošního dubna evidujeme 93 dlužníků, z toho v městských bytech jich bydlelo 61. U řady z nich se ale jedná jen o malé nedoplatky nebo o jednorázově neuhrazené nájemné,“ popsala právnička KTS Lucie Konečná.

Největší „hříšník“ dlužil ke konci letošního dubna téměř 180 tisíc korun. Naopak, jeden dlužník snížil v posledním roce své závazky na nesplaceném nájemném o více než 200 tisíc korun. KTS loni podala 18 žalob na vyklizení bytu. „V právní moci jich je deset, ale jen osm z nich je vykonatelných. Za období od začátku loňského roku do konce dubna 2020 byty opustilo devět dlužníků, včetně zmíněné trojice, na kterou byla podána žaloba na vyklizení,“ dodala Konečná.

Podle Holíka bude město nadále usilovat o to, aby se výše dluhu v městských bytech snižovala a aby lidé, kteří neplatí nájemné, v městských bytech nebydleli. „Je to jeden z prioritních úkolů pro nového ředitele KTS Mariana Vítka. Byli bychom samozřejmě rádi, pokud by se nám dařilo uvolňovat byty od dlužníků rychleji, ale musíme respektovat zákony i to, že soudní řízení nějakou dobu trvá,“ doplnil Holík.

 

Kroměříž má 510 bytů. Většina z nich, 422, je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.

29. 5. 2020

Nový jízdní řád MHD přidá spoje, autobusy pojedou i do Bílan

Městská hromadná doprava v Kroměříži pojede od neděle 14. června podle nového jízdního řádu. „Přinese pro obyvatele města i jeho návštěvníky spoustu novinek. Přibude spojů a MHD bude díky nové lince číslo 2 zajíždět také do místní části Bílany. Lepší spojení ocení zaměstnanci nemocnice, psychiatrické nemocnice, studenti škol poblíž ulice Na Lindovce i obyvatelé Dolních Zahrad a místní části Vážany,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Nová linka číslo 2 kromě Bílan obslouží také Dolní Zahrady. Nově bude jezdit i linka číslo 3, a to na trase Nádraží – U mostu – Oskol Spáčilova – Kaufland – Kotojedská, OkÚ (nová zastávka) – Husovo náměstí – Milíčovo náměstí – Hygienická stanice – Nemocnice parkoviště – Zachar, škola – Zachar, u hřbitova – Vážany, hotel Hvězda – Vážany, točna – Vážany, domov důchodců – Vážany, za přejezdem.

„Nový jízdní řád přinese i významné rozšíření víkendového provozu. Bude se to týkat okružních linek číslo 4 a 6,“ popsal Jaroslav Černý, vedoucí provozu MHD ve společnosti Kroměřížské technické služby, která MHD ve městě provozuje. Další změny se týkají linek číslo 7 a 8, jejichž trasa nově povede přes zastávku Slovan, Vrobelova a zastávku Moravská u výstaviště. Linka číslo 8 bude nově zastavovat na zastávce Nemocnice a linka číslo 7 na zastávce Nemocnice, parkoviště.

Také linka číslo 4 bude mít novou zastávku. Na trase Dům kultury – Nádraží zastaví i na zastávce U mostu. Linky číslo 4 a 6 jedoucí přes Vážany zastaví v obou směrech také u hotelu Hvězda. „Ke změnám, které cestující určitě zaznamenají, bude patřit také přehlednější uspořádání stanovišť MHD u vlakového nádraží, kdy na každém budou zastavovat pouze dvě linky. Čísla linek půjdou v pořadí ve směru od mostu směrem k budově vlakového nádraží,“ doplnil Holík.

U většiny zastávek budou vyměněny informační cedule s čísly linek, které z dané zastávky odjíždějí. „Další novinkou budou nové zastávkové jízdní řády, které budou v novém barevném designu a budou tak přehlednější. Důležitou změnou také bude nový hlas, který v autobusech informuje o následující zastávce, kdy dosavadní mužský hlas nahradí hlas ženský,“ dodal Černý.

Některé méně využívané zastávky budou nově obsluhovány na znamení. Řidič na nich zastaví jen tehdy, pokud na zastávce budou stát cestující, nebo pokud cestující ve vozidle dá v dostatečném předstihu stisknutím tlačítka najevo, že na dané zastávce bude chtít vystupovat. O zastávce na znamení bude cestující informovat hlášení v autobusu.

Jízdní řády budou v nejbližších dnech vyvěšeny na internetových stránkách www.kmts.cz a od 14. června budou i na webu www.idos.cz. Ceny jízdného se nemění. Cestující si mohou koupit jízdenku u řidiče nebo si pořídit čipovou kartu. Více informací je na webu http://www.kmts.cz/smluvni_prepravni_podminky_pro_mhd_kromeriz.pdf a http://www.kmts.cz/tarifni_podminky_pro_mhd_kromeriz.pdf.

25. 5. 2020

Kroměřížské technické služby mají nového jednatele i ředitele

Místostarosta Karel Holík se stal jednatelem společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), kterou stoprocentně vlastní město. Nahradil dosavadního jednatele Petra Sedláčka. Rozhodla o tom ve čtvrtek valná hromada společnosti. Součástí změn v jejím vedení je také zřízení pozice ředitele, kterým se stal dosavadní vedoucí provozu KTS Marian Vítek.

„Máme jinou vizi směřování společnosti do budoucna, chceme ji posunout,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř, který je také jednatelem KTS. Podle Holíka je změna součástí transformace společnosti. „Pan Sedláček měl jako jednatel výkonné pravomoci, společnost řídil. Nyní má KTS ředitele a tři jednatele na stejné úrovni (třetím je radní Tomáš Třasoň),“ dodal Holík.

Podle jednatelů by Kroměřížské technické služby měly pracovat efektivněji. Úkolem nového ředitele je mimo jiné změna organizační struktury KTS zahrnující také optimální využití pracovníků. Společnost by také měla usilovat ve větší míře i o jiné zakázky, než jsou zakázky od města, byť její hlavní činností nadále zůstane zajišťování služeb pro občany Kroměříže.

KTS se v Kroměříži starají o opravy a úklid komunikací (včetně zimní údržby), spravují městské byty i hřbitov v Kroměříži a místních částech, zajišťují provoz a údržbu veřejného osvětlení a také provozují MHD, městská parkoviště, tržiště i útulek pro psy. Loni společnost hospodařila s náklady i výnosy zhruba 94 milionů korun a zaměstnávala v průměru 109 lidí.

22. 1. 2020

Radnice nechala ve městě rozmístit nové kontejnery na železo

Obyvatelé Kroměříže již nemusí s drobnějším odpadem ze železa a hliníku na sběrný dvůr, nebo jej v horším případě ukládat do kontejnerů na komunální odpad. „Plechové a hliníkové obaly mohou lidé ukládat do kontejnerů, kterých se nám zatím podařilo ve městě umístit devět. Další by ve spolupráci se společností EKO-KOM měly následovat,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

Podle Lubomíra Fily z odboru služeb mají kontejnery objem 1500 litrů a vyváženy budou jednou měsíčně. Hned tři stojí ve Spáčilově ulici, jeden kontejner pak je v ulicích Kazimíra Rudého, Havlíčkova, Albertova, Páleníčkova, Moravská a Třasoňova. Podle Holíka nové kontejnery zvýší podíl vytříděného odpadu ve městě. „Je důležité, aby obyvatelé Kroměříže odpad třídili a pomáhali nám tak snížit vysoké náklady na svoz komunálního odpadu,“ uzavřel Holík.

Místa, kde se nacházejí kontejnery na kovový odpad:

1. Kazimíra Rudého, vedle domu č.p. 3903
2. Havlíčkova, zastávka MHD u domu č.p. 3855
3. Albertova, zastávka MHD u trafiky
4. Páleníčkova, u domu č.p. 2884
5. Moravská, parkoviště u E.ON
6. Spáčilova, před prodejnou Albert
7. Spáčilova, u domu č.p. 3574
8. Spáčilova, u domu č.p. 3033
9. Třasoňova

20. 12. 2019

Město dokončilo demolici dalších objektů v lokalitě Račín

Radnice dokončila demolici dalších objektů v lokalitě Račín, kde bydlí nepřizpůsobiví občané. „Jsem rád, že další etapu demolice máme za sebou. V příštím roce bychom rádi pokračovali se zbývajícími objekty. Podmínkou je přestěhování několika platících nájemníků jinam a samozřejmě vystěhování neplatičů,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Dvě hospodářské budovy odstranila společnost MORKUS Morava z obce Lazníky na Přerovsku, která už loni v první etapě v lokalitě demolovala dva obytné domy a jednu hospodářskou budovu. Město letošní demolice obou budov přišla zhruba na 480.000 korun. Podle Holíka bylo odstranění těchto objektů nezbytné. Bývaly totiž nelegálně obývány a tito neplatiči do budov natahovali elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídalo bezpečnostním normám.

Lokalita Račín je dlouhodobě problematická. Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů má totiž k ideálu daleko. Lidé si stěžovali na hluk i na chování obyvatel Račína k nim i jejich majetku. Úsilí radnice, která se snaží situaci řešit, někteří ocenili děkovným e-mailem. „Moc si toho vážím. Za každou takovou zpětnou vazbu jsem vděčný,“ dodal Holík.

 

V lokalitě je nyní 13 obydlených bytů se zhruba čtyřmi desítkami nájemníků. Byty mají ve správě stejně jako ostatní městské byty Kroměřížské technické služby (KTS), společnost patří městu. KTS podaly na neplatiče z Račína desítku žalob na zaplacení dlužné částky a také žaloby na vyklizení bytu.

9. 10. 2019

Další objekty v lokalitě Račín čeká demolice

Kroměřížská radnice zdemoluje ještě na podzim další objekty v lokalitě Račín, kde bydlí nepřizpůsobiví občané. O odstranění dvou hospodářských budov se postará společnost MORKUS Morava z obce Lazníky na Přerovsku, která už loni v první etapě v lokalitě demolovala dva obytné domy a jednu hospodářskou budovu.

Město demolice obou budov přijde zhruba na 480.000 korun, firma staveniště převezme na konci října. Podle místostarosty Karla Holíka je odstranění těchto objektů nezbytné. „Bývají totiž nelegálně obývány a tito neplatiči do budov natahují elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídá bezpečnostním normám,“ popsal Holík s tím, že demolice na Račíně budou pokračovat.

Radnice plánuje, že několik platících nájemníků přestěhuje jinam. „Ty, co si povinnosti neplní a nájemné neplatí, vystěhujeme,“ dodal Holík. Lokalita Račín je dlouhodobě problematická. Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů má totiž k ideálu daleko. Lidé si stěžují na hluk i na chování obyvatel Račína k nim i jejich majetku.

V lokalitě je nyní 13 obydlených bytů se zhruba čtyřmi desítkami nájemníků. Byty mají ve správě stejně jako ostatní městské byty Kroměřížské technické služby (KTS), společnost patří městu. Podle právničky Kristýny Juříkové KTS podaly na neplatiče z Račína 11 žalob na zaplacení dlužné částky a pět žalob na vyklizení bytu.

20. 5. 2019

Město připravuje instalaci polopodzemních a podzemních kontejnerů na odpad

Velké změny čekají obyvatele Kroměříže v oblasti nakládání s odpady. Radnice totiž připravuje instalaci polopodzemních a podzemních kontejnerů. Investiční záměr zahrnuje 13 lokalit s 35 stanovišti. „Nyní v těchto lokalitách máme 53 stanovišť s 321 kontejnery o celkovém objemu 355 metrů krychlových. Nově zde bude výrazně méně stanovišť, jen 150 kontejnerů, ale s asi celkem o 320 metrů krychlových větším objemem, a navíc získáme asi dvě desítky nových parkovacích míst,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Investiční záměr přijde podle projektanta celkem zhruba na 25 milionů korun. Radnice jej chce realizovat postupně. „Příští rok bychom rádi tyto kontejnery instalovali na náměstích Komenského a Milíčovo a před koupalištěm Bajda. Kromě výše zmíněných přínosů bych rád ještě zmínil estetickou stránku projektu. Díky polopodzemním a podzemním kontejnerům kroměřížská náměstí a ulice jistě prohlédnou a budou pro oko turisty i našich občanů mnohem přitažlivější,“ mínil Holík.

Dodal, že dalším přínosem by mělo být navýšení produkce tříděného odpadu zhruba o 200 tun ročně. Ve většině lokalit je navržena instalace polopodzemních kontejnerů, v historické části pak podzemních, které nenaruší historický ráz města. V samotném centru Kroměříže přitom doposud nádoby na separovaný odpad chybějí. Město by rádo na financování záměru využilo dotace.

14. 5. 2019

Je to náročná práce, řekl místostarosta Holík po směně s popeláři

V půl šesté ráno nafasoval věci, oblékl se do červených montérek, nasedl se dvěma parťáky do nákladního vozidla a vyrazil do ulic Kroměříže svážet odpad. Místostarosta Karel Holík si v pátek 10. května vzal dovolenou a směnu místo obvyklé kanceláře strávil mezi popeláři společnosti Biopas. „Je to náročná práce. A to jsem měl ještě štěstí, že jsme vozili plasty, které jsou nejlehčí,“ uvedl Holík.

Práci popeláře si jako jednatel Biopasu vyzkoušel kvůli tomu, aby měl představu o tom, co vyžaduje tato profese a mohl se tak lépe orientovat při debatě o zvyšování platů. „Kluci byli super a svoji práci dělají dobře. Rozhodně si zaslouží lepší finanční ohodnocení, na kterém budu pracovat,“ slíbil Holík. Podle něj je profese popeláře ve společnosti mnohdy neprávem podceňována. „Je to základní služba, kterou město prostě musí zabezpečit. Jinak bychom se topili v odpadcích,“ dodal Holík.

Během směny jeho posádka odvezla tři tuny plastů. „Projeli jsme celé město kromě Barbořiny a také místní části Drahlov, Zlámanka a Bílany. Fakt mě to bavilo. Třeba jízda na stupačkách vzadu za autem pro mě byla splněným dětským snem, ze kterého jsem měl vážně radost,“ popsal místostarosta. Podle něj povolání popeláře vyžaduje své. „Máte zodpovědnost nejen za sebe, kdy musíte dávat pozor na couvající auto, ale třeba i za obsluhu drahé hydrauliky, která zvedá kontejner,“ doplnil Holík.

Společnost Biopas vlastní napůl město Kroměříž a pražská společnost Rumpold. Zabezpečuje komplexní služby v nakládání s odpady pro obce i privátní subjekty.