Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Zdravotní péče

„Dne 9.2. 2021 jsem byl zvolen do dozorčí rady Kroměřížské nemocnice a.s. Jako jediný člen dozorčí rady, který je zároveň členem vedení města Kroměříže, budu usilovat o zachování všech oddělení Kroměřížské nemocnice. Jako člen rady města budu usilovat o pomoc při získávání zdravotního personálu formou přidělování městských bytů, nebo pro zlepšení podmínek při hospitalizaci našich občanů formou finančních příspěvků města Kroměříže.“

23. 4. 2021

Přesun očkování na Výstaviště Kroměříž a podpora města

Nemocnice v Kroměříži otevřela nové očkovací centrum, do kterého se od úterý 6. dubna přesunula vakcinace všech skupin obyvatel. V Kroměříži se nyní proti Covid-19 očkuje v hale B Výstaviště Kroměříž. Očkování v Kroměříži dosud fungovalo v nemocnici, ve které bylo možné za den naočkovat přibližně dvě stovky lidí. Nové očkovací místo umožní počet očkovaných zvýšit až na tisíc osob denně. Tímto se připravujeme na vyšší dodávky očkovacích látek.

Město Kroměříž nemocnici podporuje dlouhodobě. Jsme rádi, že zastupitelstvo schválilo i dotaci na provoz očkovacího centra ve výši 500 tisíc korun, jehož řádné fungování je pro co nejrychlejší návrat k normálnímu životu zcela nezbytné.

21. 2. 2021

Očkování už dostali ve Zlínském kraji všichni zájemci ze sociálních služeb

Mezi seniory v zařízeních pobytových sociálních služeb se nákaza šířila rychle a právě je jsme potřebovali naočkovat co nejdříve. K dnešnímu dni bylo ve Zlínském kraji první dávkou naočkováno téměř šest tisíc klientů a zaměstnanců sociálních služeb a už teď je znát, že se v těchto zařízeních podařilo šíření nákazy zastavit.

U nás v Kroměříži bylo očkování zahájeno ve čtvrtek 21. ledna v Domově pro seniory U Kašny. Očkovací týmy z Kroměřížské nemocnice, a. s. procházely postupně všechna zařízení pracující pod SSKM. Naočkovaní jsou již obyvatelé a zaměstnanci domovů Strom života, Vážany, Barborka (včetně odlehčovací služby) a jako poslední čekalo aplikace vakcíny zájemce v domově U Moravy.  Neočkují se ti, kteří nechtějí, lidé, kteří momentálně Covid-19 mají nebo jsou aktuálně po nemoci do sedmi dnů s příznaky onemocnění nebo do 14 dnů bez příznaků onemocnění.

25. 1. 2021

Změna ve vedení nemocnice

Jelikož bylo nutné zastavit cílenou "likvidaci" Kroměřížské nemocnice, rozhodlo se vedení kraje na změně řízení v některých nemocnicích. Jsem rád, že tento krok rada kraje na návrh náměstkyně za zdravotnictví Olgy Sehnalové schválila. Ulevilo se tak nejenom pacientům a zaměstnancům, ale taky vedení města Kroměříže, které proti snaze bývalého vedení Zlínského kraje a nemocnice zavírat jednotlivá oddělení dlouhodobě protestovalo.

"Kroměřížskou nemocnici nově povede Lenka Merghenthalová, nahradí tak dosavadního ředitele Petra Liškáře. S Mergenthalovou jsou nyní v představenstvu Svatava Mazurková a Jiří Javora. Mergenthalová byla odvolána v lednu 2019 přes protesty radnice, odborářů i zaměstnanců."

16. 10. 2020

Zachování zdravotní péče v současném modelu

Díky výsledku ČSSD v krajských volbách 2020 se nám podařilo zachovat systém tří okresních a jedné krajské nemocnice se všemi službami, které nabízely. Po podpisu koaliční smlouvy jsme ne jenom v krajské koalici, ale máme i náměstka za ČSSD, který zodpovídá za zdravotnictví.