Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Sociální služby

„Jsem hrdý na to, že jako jediné okresní město ve Zlínském kraji vlastníme tak velké sociální služby. Máme Domovy pro seniory U Kašny, U Moravy a Vážany, dále pak Domovy se zvláštním režimem Strom života, U Moravy a Vážany, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka a spoustu odlechčovacích služeb, které pomáhají našim lidem. Nesmíme však v našem úsilí polevit, protože poptávka po těchto službách je stále velká.“

18. 2. 2022

Město rozdělilo sociálním službám o půl milionu korun více než loni

Kroměříž podpoří sociální služby částkou 7,9 milionu korun. Oproti minulému roku je to o půl milionu korun více. Zastupitelé rozdělili 3,809 milionu korun na dotacích, dalších 4,091 milionu korun dostane podle stejného mechanismu výpočtu příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže. Těší nás, že se daří částku pro sociální služby každoročně navyšovat. Chceme tak ocenit jejich náročnou práci. Oproti roku 2018 sociální služby v letošním roce obdrží o 2,5 milionu korun více. Při stanovení finanční podpory žádnou organizaci nezvýhodňujeme.

Charita Kroměříž obdrží 1,428 milionu korun, Pečovatelská služba Kroměříž 591 tisíc korun, Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, 367 tisíc korun, Centrum služeb a podpory Zlín 264 tisíc korun, Společnost podané ruce 240 tisíc korun, Rodinné centrum Kroměříž 225 tisíc korun, Astras 131 tisíc korun, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž 95 tisíc korun, Sociální služby Uherské Hradiště 93 tisíc korun, VČELKA, sociální služby, 81 tisíc korun, Středisko rané péče EDUCO Zlín 74 tisíc korun, Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 55 tisíc korun, Dětské centrum Zlín 47 tisíc korun, ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, 33 tisíc korun, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 27 tisíc korun, Charita Otrokovice 26 tisíc korun, Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, 10 tisíc korun, Domov pro seniory Loučka osm tisíc korun, společnost Za sklem sedm tisíc korun, Linka bezpečí pět tisíc korun a Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje dva tisíce korun.

Loni město na krajských úřadech registrovaným sociálním službám rozdělilo na dotacích 3,732 milionu korun, dalších 3,668 milionu korun dostaly formou příspěvku Sociální služby města Kroměříže. Registrované sociální služby jsou pro nás zárukou kvalitních služeb, a tedy i spokojených klientů – občanů města.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala není při výpočtu finanční podpory rozhodující sídlo poskytovatele ani jeho právní forma, ale pouze počet klientů s trvalým pobytem v Kroměříži a čas, který jim sociální služba věnuje. Radnice tak podporuje pouze organizace, které poskytují své služby klientům z Kroměříže. Současně poskytovatele sociálních služeb motivuje k podávání žádostí o dotace i na jiná města a obce, odkud mají klienty. Někteří poskytovatelé totiž až do zavedení současného dotačního programu dostávali od města vysoké dotace i tehdy, když klienti z Kroměříže tvořili v celkovém počtu jejich klientů menšinu.

 

18. 11. 2021

Nejvýznamnější rekonstrukce plánují kroměřížské sociální služby v domovech Barborka a U Moravy

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) připravují na příští rok rekonstrukci výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a opravu rozvodů vody v Domově pro seniory U Moravy. Jedná se o dvě technicky, finančně i organizačně náročné akce. Vzhledem k tomu, že budou probíhat za provozu obou zařízení, přinesou na přechodnou dobu jistá omezení, ale výsledkem bude jednoznačně zlepšení podmínek pro život klientů a zkvalitnění poskytované péče. Doufám, že lidé, kteří tu žijí a pracují, situaci pochopí a budou tolerantní.

Na Barborce je potřeba vyměnit dva stávající neevakuační výtahy, které již nevyhovují současným potřebám ani normám a které jsou poruchové. V domově slouží již více než 20 let. Předpokládané náklady na jejich výměnu jsou 2,3 milionu korun, ovšem skutečná částka v roce 2022 se může lišit kvůli rostoucím nákladům na stavební práce. „V současné době se na Barborce mění dva výtahy u kuchyně i prádelny, které se využívají k přepravě osob i nákladů. Víme tedy, co nás čeká,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Domov U Moravy čeká kompletní výměna rozvodů vody v celém objektu včetně rekonstrukce koupelen. Objekt slouží svému účelu již více než 20 let a v poslední době se zde množí poruchy a havárie právě rozvodů vody. „Rekonstrukce by tu měla probíhat postupně v průběhu dvou až tří let, aby nedošlo k narušení poskytování služeb. Předpokládaná cena zakázky by podle současných cen měla být čtyři miliony korun,“ dodala Klučková s tím, že obě akce budou v plné výši hrazené z fondu investic SSKM bez dotací ze státního rozpočtu.

SSKM mají v plánu i další investiční projekty související s realizací transformačního plánu sociálních služeb. Ty by měly být z části financovány z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Regionálního akčního plánu Zlínského kraje (RAP), kde se počítá s podporou do výše až 85 procent způsobilých nákladů. První výzvy by měly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku. Kroměřížské sociální služby mají v plánu v rámci RAP výstavbu nového objektu pro službu chráněné bydlení, rekonstrukci objektu k rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček a využití technologií k podpoře nezávislosti klientů. Uvedené projekty by mohly být podpořeny celkovou částkou až 42,5 milionu korun.

16. 12. 2020

Sociální služby se díky projektu Pod křídly Azraela zaměří na paliativní péči

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) získaly dotaci více než milion korun od Nadačního fondu Avast z programu „Spolu až do konce“ na zajištění paliativní péče v domovech pro seniory. Projekt se jmenuje Pod křídly Azraela a jeho cílem je zavedení postupů šetrného a respektujícího doprovázení klientů v terminálním stádiu a podporu jejich nejbližších.

Právě o to se snaží pracovníci kroměřížských sociálních služeb. Potřebu paliativní péče s sebou přináší skutečnost, že se nejen neustále zvyšuje věk klientů v jednotlivých domovech, ale stále přibývá i těch, kteří potřebují nepřetržitou péči, nebo v pobytovém zařízení zemřou. „V domovech umírá o 20 procent více klientů, než tomu bylo v předchozích letech. To ale neznamená, že by do posledních chvil svého života nechtěli být v kontaktu se svými blízkými. A právě zlepšit péči o tyto osoby na konci jejich cesty životem a umožnit jejich rodinám přítomnost v domově nám usnadní zmiňovaný projekt,“ uvedla ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

SSKM v oblasti paliativní péče doposud spolupracovaly s Nemocnicí Milosrdných sester na Malém Valu, kde jsou od léta roku 2020 k dispozici pacientům lůžka pro paliativní péči. Projekt bude primárně zajišťován jako pilotní v Domově pro seniory U Kašny a po ověření nastavených přístupů, by měly být nastaveny podmínky pro paliativní péči ve všech pobytových službách SSKM. V rámci projektu bude pořízeno mobilní vybavení, které bude možné instalovat přímo v pokoji klienta, na který je zvyklý a kde doposud žil. Vybavení zahrnuje speciální lůžko, chytré technologie pro komunikaci klienta se svými nejbližšími, postel nebo křeslo - zázemí pro rodinné příslušníky, kteří budou chtít se svým nejbližším strávit poslední chvíle. Mělo by tak vzniknout prostředí příjemné pro klienta i rodinu, a to za využití třeba aromaterapie, muzikoterapie a podobně.

„Projekt se bude realizovat od ledna 2021 do prosince 2022, přesná částka na něj určená je 1,178 milionu korun. Pro paliativní péči bude přijat na poloviční úvazek zdravotnický pracovník, který bude koordinovat péči o klienta, k dispozici bude také pomoc psychologa i duchovního. Ze získaných poznatků by měla vzniknout metodika, jakýsi manuál, který umožní do budoucna poskytovat paliativní péči i v dalších našich zařízeních, případně i v jiných domovech v rámci Zlínského kraje,“ doplnila Klučková.

15. 12. 2020

Kroměřížské sociální služby připravují tří významné investiční akce

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) chystají na nadcházející období tři důležité investiční akce - rekonstrukci kotelny v Domově pro seniory Vážany, rekonstrukci výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a přestavbu pavilonu L na denní stacionář včetně vybavení interiéru. Pavilon L bude nově sloužit pro osoby s těžkým zdravotním postižením a dětem s autismem. Ani nelehká situace kolem koronavirové nákazy nám nesmí zabránit ve zlepšování služeb, které sociální služby poskytují, a podmínek, v nichž jejich klienti žijí a zaměstnanci pracují.

Rekonstrukce kotelny Domova pro seniory Vážany zahrnuje výměnu obou kotlů ve stávající kotelně a rovněž všech přidružených zařízení a armatur, které jsou v současné době nefunkční nebo jsou ve špatném stavu. Kotelna je v provozu již více než 20 let a v posledních letech jsou nutné její každoroční opravy, které však neřeší problém jako celek. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,5 milionu korun. V současné době je dokončována projektová studie. Kvalifikovaný odhad ceny za rekonstrukci kotelny vychází z ceny rekonstrukce kotelny v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka, která byla realizována v roce 2019.

Rekonstrukce výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka představuje výměnu dvou stávajících nákladních výtahů za výtahy osobo/nákladní neevakuační splňující současné obecně závazné předpisy. „Stávající výtahy jsou v provozu již více než 20 let, jsou značně poruchové a nevyhovují současným normám. Nutnou součástí rekonstrukčních prací bude rozšíření šachetních dveří. Z tohoto důvodu stavba vyžaduje stavební povolení. Předpokládané náklady jsou 2,19 milionu korun a v současné době vzniká projektová studie,“ řekla ředitelka SSKM Dagmar Klučková. 

Akce Přestavba pavilonu L na denní stacionář - vybavení interiéru bude přímo navazovat na dokončení rekonstrukce pavilonu L, které připravuje k realizaci odbor investic Městského úřadu Kroměříž. Jedná se o dodávku nábytku, trenažerů pro kognitivní trénink a dalšího potřebného vybavení pro provoz denního stacionáře.  Předpokládaná hodnota zakázky je 745 tisíc Kč.

Ve všech případech se jedná o investiční akce, které budou realizované bez dotací ze státního rozpočtu a v plné výši hrazené z fondu investic SSKM.

11. 11. 2020

Kroměřížské sociální služby již testují klienty i zaměstnance

Od dnešního dne probíhá v pobytových zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže plošné testování na koronavirus. Senioři - a zvláště ti v domovech sociálních služeb a zařízeních, kde pobývají ve skupinách - jsou osobami nejohroženějšími nákazou koronavirem. Ta u nich může mít horší průběh, což souvisí s jejich věkem a aktuálním zdravotním stavem. Proto nařídilo ministerstvo zdravotnictví povinnost průběžně prostřednictvím testů kontrolovat jejich aktuální zdravotní stav a zjistit tak včas případný výskyt onemocnění covid-19. Následně je možné přijmout taková opatření, která omezí rizika dalšího šíření nákazy na minimum. Stejným způsobem je také třeba testovat zdravotní stav u pracovníků sociálních služeb, kteří jsou s klienty v každodenním kontaktu.

Testování provádí tři testovací mobilní týmy, které tvoří vždy tři zdravotničtí pracovníci a tři administrátoři. Členy týmu jsou zdravotní pracovníci sociálních služeb, které pak doplňují členky Oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK) Kroměříž. Zdravotníci provádějí prakticky samotné testování, administrátoři zajišťují statistiky, evidují a sledují výsledky jednotlivých testů. „V pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy i u nás v kroměřížských domovech, se provádějí antigenní testy výtěrem z nosohltanu. Jedná se o testy vhodné k odhalení právě probíhající infekce, jejichž výsledky jsou známy do 30 minut. Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví se testování bude provádět opakovaně s frekvencí každých 5 dnů,“ uvedla Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže. Dodala, že bez pomoci kolegyň zdravotnic z kroměřížského ČČK by situaci zvládali s velkými obtížemi: „Chtěla bych jim za jejich podporu moc poděkovat.“

"Sobotní možnost účastnit se povinného testování na covid-19, které platí v domovech pro seniory od 4. listopadu na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, ve mě zanechalo spoustu emocí.

Je to další skupina lidí, která se nachází v první linii, všichni ti, kteří se starají o naše rodiče a prarodiče si zaslouží velikou úctu. Každý den pečují o tu nejrizikovější skupinu obyvatel.

Během hodiny a půl jsme v Domově zvláštního určení ve Vážanech otestovali cca 160 klientů a zaměstnanců. Všechno na mě působilo, jako dobře namazaný stroj, každý přesně věděl co má dělat. O to více mě mile překvapilo, že většinu testovacího týmu tvoří vedoucí pracovníci Sociálních služeb města Kroměříže.

Všem zaměstnancům Sociálních služeb bych chtěl poděkovat za jejich každodenní práci se seniory i za jejich trpělivost a péči. Tuto práci vykonávají lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním. I když toto povolání nepatří mezi nejlépe placené, určitě patří mezi nejdůležitější zaměstnání ve společnosti.Testování v domovech sociálních služeb mělo původně probíhat již od minulého týdne." uvedl Karel Holík  

Odběr a následná distribuce testů do jednotlivých zařízení se však zpozdily.

24. 6. 2019

Sociální služby mají nové vozidlo pro službu Senior taxi

Sociální služby města Kroměříže budou provozovat službu Senior taxi novým vozidlem. Volkswagen Caddy přišel na necelých 600.000 korun, které uhradilo ze svého rozpočtu město. Do provozu bude nasazen v těchto dnech. Nový automobil bude více vyhovovat i pro přepravu osob se zdravotním postižením.

Senior taxi dosud využívalo vozidlo Škoda Octavia, které má najeto 322.000 kilometrů. „Není ale konstrukčně řešeno pro převoz invalidního vozíku a má nízko umístěné sedačky, do kterých se osobám se zdravotním postižením obtížně nasedá. Nové vozidlo je vybaveno tak, aby Senior taxi mohli využívat i zdravotně postižení, kteří o tuto službu také jeví zájem,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Senior taxi od roku 2017 usnadňuje starším lidem a zdravotně postiženým cesty k lékaři, na úřady či na nákupy. Zájem o službu se zvyšuje, loni se počet výjezdů oproti roku 2017 téměř zdvojnásobil. Sociální služby jich zaznamenaly 2040, zatímco v roce 2017 bylo výjezdů 1196. Město na letošní rok uvolnilo na provoz Senior taxi 400.000 korun, což je proti loňskému roku o 100.000 korun více.

Taxík jezdí ve všední dny od ranních hodin až do 15:00. Využít ho mohou lidé starší 65 let nebo zdravotně postižení s trvalým bydlištěm v Kroměříži a místních částech města. Senior taxi je třeba objednat na telefonním čísle 601 086 101. Kilometr jízdy přijde na 15 korun a za každou minutu čekání se účtují dvě koruny. Od ledna letošního roku platí, že jedna jízda přijde maximálně na 60 korun, dříve to bylo 75 korun.

 

30. 1. 2019

Sociální služby města Kroměříže mají nový elektronický systém, ubyde jim papírování

Novinkou, která zaměstnancům významně usnadní práci, se mohou pyšnit Sociální služby města Kroměříže. Všechny pokoje a budovy této naší příspěvkové organizace jsou propojené elektronicky. Zaměstnancům ubyde papírování a budou se tak moci více věnovat klientům.

Sociální služby nakoupily asi 450 tabletů. „Tablety jsou na každém pokoji i na jednotlivých pracovištích. Pracovník se do systému spravovaného externí firmou přihlásí unikátním kódem. Do systému zadá údaje o klientovi týkající se péče o něj, včetně například toho, co má a nemá rád. Údaje jsou přístupné i jiným zaměstnancům, kteří jsou oprávněni s nimi pracovat,“ popsala ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Sociální služby také při zavádění systému vylepšovaly internetové připojení. „Pracujeme na zavádění sociálního digitálního systému takzvané chytré organizace od léta loňského roku. Wifi je na domovech zdarma k dispozici také klientům. Systém přinese úsporu času, peněz, zefektivnění práce i zkvalitnění péče. Jde ale o náročnou změnu, která se daří jen díky šikovnosti a trpělivosti všech zaměstnanců naší organizace,“ doplnila Klučková.

Podle Radovana Klabala, vedoucího radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se o systém zaváděný Sociálními službami města Kroměříže zajímají i jiné podobné organizace v České republice. „Těší nás, že naše sociální služby jsou pro kolegy inspirací. Například na konci loňského roku je navštívily Sociální služby města Pardubic,“ uvedl Klabal.

Sociální služby města Kroměříže spravují pět zařízení, která se starají o 575 klientů. Poskytují osm pobytových služeb, dvě ambulantní a jednu terénní službu. V letošním roce plánují rozšíření o další dvě sociální služby.