Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Sportoviště

„Sportoviště jsou moje srdcovka. Podařilo se nám po dlouhém vyjednávání směnou a koupí získat pozemek pro víceúčelovou halu. Momentálně probíhají projektové přípravy, které by měly být hotovy v roce 2022. V roce 2022 by měl být hotov i projekt zimního stadionu, ke kterému se v roce 2021 dokupovaly pozemky. Momentálně absolvujeme návštěvy plaveckých bazénů, abychom se rozhodli pro stavbu nového nebo rekonstrukci stávajícího bazénu, ke kterému máme již udělanou studii. Samozřejmě se nám podařily i dílčí opravy jednotlivých sportovišť, ale především volnočasové sportoviště Šlajza, Barbořina a Bagrák, rekonstrukce skateparku, rekonstrukce agility hřiště ve Vážanech a zcela nový pumptrack za bazénem, kde si můžou zájemci v terénu zajezdit na kolech. Všechna tato nová sportoviště jsou volně přístupná veřejnosti.“

14. 4. 2022

Radnice vymění sedačky a zábradlí na hlavní tribuně fotbalového stadionu

Dělníci začnou v těchto dnech instalovat nové sedačky a zábradlí na hlavní tribuně městského fotbalového stadionu v Obvodové ulici. „Stávající sedačky už mají něco za sebou, nevypadají pěkně a jejich výměna byla nutná. Totéž platí o zábradlí. Chceme aby, diváci měli při sledování zápasů komfort a v neposlední řadě také usilujeme o to, aby stadion vypadal hezky,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

Instalováno bude 430 červených a 430 bílých plastových sedaček, které splňují požadavky pro tribunové systémy Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) i Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). „Sedačka je upravena tak, aby byla snadno čistitelná a nezadržovala vlhkost a kapaliny,“ doplnil vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Sedačky i nové zábradlí budou na tribunu instalovány nejpozději do poloviny května.

Nejedná se jedinou aktivitu vedoucí ke zvelebení fotbalového stadionu. Město chce také opravit vstupní budovu fotbalového stadionu v Obvodové ulici. Radní uložili odboru regionálního rozvoje zpracování studie, která by měla být hotová nejpozději 30. září letošního roku.

Město budovy v areálu fotbalového stadionu koupilo v roce 2015 za sedm milionů korun. Stadion se tak zařadil pod příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže, která se stará také o zimní stadion, sportovní halu v Kotojedské ulici, plavecký bazén i o koupaliště Bajda.

15. 3. 2022

Město má zájem na zvelebení Pionýrské louky

Kroměřížská radnice se zajímá o zlepšení stavu sportovního volnočasového areálu Pionýrská louka, který je v bezprostředním sousedství Podzámecké zahrady a který patří Zlínskému kraji. Využívá ho hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Radní Kroměříže se rozhodli, že budou se Zlínským krajem jednat o budoucnosti areálu. „Areál Pionýrské louky včetně vybavení a jednotlivých hřišť je ve špatném stavu. Je zanedbaný a v posledních letech tu neproběhly žádné úpravy ani vylepšení. I přes neutěšený stav jej využívají kroměřížské školy a někteří sportovci. Mělo by tedy být a je naším zájmem zrekonstruovat jej tak, aby mohl být plnohodnotně a bezpečně navštěvován a užíván,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který byl pověřený jednáním se Zlínským krajem.

Rada města Kroměříže již oslovila vedení kraje s nabídkou jednání o Pionýrské louce. Nabídla několik možností řešení současné situace. Chce jednat o možnosti bezúplatného převodu či prodeje areálu do majetku města Kroměříže, případně navrhuje dlouhodobý pronájem městu Kroměříži, nebo by mohla být uzavřena dohoda o způsobu rekonstrukce areálu.

Rekonstrukce Pionýrské louky, jednotlivých sportovišť i zázemí pro sportovce i návštěvníky by umožnila lepší využití areálu. „Dopoledne by jej nadále užívaly střední školy jako venkovní školní sportoviště, v odpoledních hodinách pak sportovní kluby a oddíly, které budou mít zájem, a také veřejnost jako volnočasový prostor,“ uzavřel Holík.

14. 3. 2022

Město dokončilo novou naučnou stezku lesoparkem Barbořina

Vrchol Barbořina nabízí pohledy na Hanou, Hostýnské vrchy, a především na samotné město Kroměříž, které k němu těsně přiléhá. I díky plánovaným úpravám si zde na své přijdou rodiče s dětmi i senioři. V lesoparku se do budoucna počítá s vycházkovými a běžeckými trasami, ale také s trasou pro cyklisty. V první etapě byla realizována zmíněná Naučná stezka veverky Čiperky.

„Stezka dlouhá jeden kilometr seznamuje návštěvníky s tím, kdo v lese žije, čím se živí, co v lese najdeme, ale také s tím, co do lesa nepatří. Stezka je určena především pro menší děti, které se na ní nejen něco dozví, ale zároveň si budou moci také hodně věcí vyzkoušet,“ dodala vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Trasu tvoří devět stanovišť, které doplňuje odpočinkové místo, altán s lavičkou. Poblíž je umístěna i workout zóna, kterou využijí děti i dospělí, kteří si chodí na Barbořinu zasportovat. Součástí projektu je i nová stezka bosou nohou. Stezku se všemi zmíněnými prvky postavila společnost RAUERHOLZ ze Štěpánova na Olomoucku za zhruba 550 tisíc korun.

Druhá etapa je plánovaná na letošní rok. „Zahrnuje vyhlídkové místo – pozorovatelnu okolí, zastřešené ohniště, domeček v korunách stromů, fotokoutek i umístění ptačích budek,“ uzavřela Prečanová.

9. 12. 2021

Město v pátek zprovozní mobilní kluziště na Hanáckém náměstí

Kroměřížská radnice v pátek 10. prosince otevře mobilní kluziště na Hanáckém náměstí. „První bruslaři se na něm budou moci projet ve 14 hodin. Mobilní kluziště město koupilo už loni, kdy jsme ho ale nemohli kvůli koronaviru zprovoznit. Věřím, že v této zimě si to vynahradíme a že nové sportoviště udělá radost zejména dětem,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Kluziště bude v provozu denně od 9:00 do 21:00, na 13:00 až 14:00 a 17:00 až 18:00 je plánována úprava ledové plochy. Vstup na kluziště bude pro bruslící deset korun, zpoplatněna bude také půjčovna bruslí. Kromě půjčovny bruslí budou u kluziště také uzamykatelné skříňky na obuv a další věci. Kluziště, které stálo zhruba 2,7 milionu korun, má rozměry 13 x 28 metrů.

V předminulé zimě, tedy od prosince 2019 do března 2020, město provozovalo na Hanáckém náměstí mobilní kluziště, které si pronajalo. Novinka zaznamenala velký ohlas veřejnosti, kluziště navštívilo odhadem nejméně 15 tisíc bruslařů. Koupí mobilního kluziště chce město vyřešit problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu, který za normální situace bývá vytížen hokejem mládeže i dospělých.

3. 12. 2021

Otužilci na Bagráku

Tak už se otužilci na Bagráku dostanou bezpečně do vody i z vody. Vzhledem k úpravám a doplnění oddechových a cvičebních prvků na břehu není bohužel terén v ideálním stavu. V příštím roce už se nám doufám podaří dotáhnout zázemí pro otužilce z druhé strany Bagráku přímo z loděnice. 

16. 11. 2021

K Bágráku povede chodník a přibydou u něj parkovací místa

Vedení radnice chce v příštích letech nechat vybudovat chodníky v ulici Na Hrázi v úseku od křižovatky s ulicí Obvodová až po občerstvení Pohoda a také v právě budovaném biocentru. V okolí Hrubého rybníku (Bágráku) by měla vzniknout také nová parkovací místa a zpevněná odstavná plocha. Okolí Bágráku se v poslední době výrazně mění. Očekáváme, že lidé budou tuto lokalitu více navštěvovat, budou sem chodit za sportem, zábavou, poučením i odpočinkem. Díky plánovaným chodníkům i parkovacím místům bude lépe a bezpečněji dosažitelná pro pěší, cyklisty i pro motorizované návštěvníky.

Vedení města se přiklonilo k nejkomplexnější a nejrozsáhlejší variantě z nabízených realizací záměru. Navrhuje výstavbu chodníku v okolí Kauflandu, na ně navazujících mlatových chodníků v okolí rybníka v prostorách biocentra a vybudování zpevněné plochy s deseti parkovacími místy, zároveň by mělo dojít k úpravě stávající odstavné plochy poblíž kempu. Tento návrh řešení počítá také s úpravou železničního přejezdu na trati Kroměříž – Zborovice zahrnující stavební práce, úpravu samotné přejezdové konstrukce, výměnu a doplnění výstražníků, výměnu vnitřní technologie a další práce.

„Předpokládaná cena za realizaci tohoto projektu je 9,6 – 12,6 milionu korun, přičemž šest až devět milionů Kč z celkové sumy by měla stát rekonstrukce železničního přejezdu. Ta je nutná především z bezpečnostních důvodů,“ řekla Simona Prečanová, vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje. Právě odbor regionálního rozvoje má za úkol zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vybrané varianty řešení.

Bágrák se nachází ve východní části Kroměříže asi kilometr od centra města. Nedaleko něj je frekventovaná cyklotrasa podél řeky Moravy. Bágrák je hojně využíván k rybolovu a v létě také jako přírodní koupaliště, byť pouze na vlastní nebezpečí, nesplňuje totiž hygienické normy. V současné době tu vzniká biocentrum s naučnou stezkou dlouhou zhruba 1,5 kilometru, jejíž součástí jsou informační tabule, lavičky, lehátka a herní prvky a která je vhodná pro vycházky, běhání, relaxaci či na procházku se psy. Město zde do budoucna plánuje i další změny.

11. 10. 2021

Stavba nového, nebo rekonstrukce starého plaveckého bazénu?

Kroměříž pokračuje v přípravách na stavbu nového či rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Rada města uložila odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování několika důležitých dokumentů. Tyto podklady poslouží k rozhodnutí, zda bazén opravit, nebo zda postavit bazén nový. 

 https://www.mesto-kromeriz.cz/.../radni-ulozili.../

Vzhledem k tomu, že mám na starosti sportoviště, znám jejich technický stav a rozumím jejich provozu, tak mě velmi mrzí, že se sportoviště staly nástrojem v rukou politiků. Já jsem do politiky šel, abych sportoviště, o které se do té doby nikdo příliž nezajímal, dostal do popředí zájmu. To se mi vlastně povedlo. Na začátku roku 2021, když jsem úspěšně na prosincovém zastupitelstvu 2020 obhájil nákup pozemků pro sportovní halu, na kterém jsem s majetkovým oddělením téměř dva roky pracoval, tak přišlo rozhodnutí vedení, že bych těch zajímavých sportovišť už měl moc a že si mám nechat na starosti zímák, sportovní halu si bere pan starosta a bázén kolega Krejčíř. Bohužel jsem od té doby vývoj těchto dvou sportovišť nemohl příliž ovlivňovat, protože si je každý řešil sám za sebe. Jsem rád, že se po třičtvrtě roce dostal do rady materiál, který nám pomůže toto rozseknout.

Ještě se vyjádřím k otázce rekonstrukce, nebo stavby nového bazénu z mého pohledu. Touto otázkou se zabývám od studie bazénu na rekonstrukci z roku 2016, když jsme se seznámili s jeho technickým stavem i s architektem. Když nepočítám zastaralé technologie, tak stavební části základů, střechy a vany bazénu jsou v dobrém stavu. Proto se přikláním k názoru odborníků, že rekonstrukce bude levnější o cca. 40%, pokud zachováme podobný komfort pro občany, sportovce i provozovatele. Rozhodně jsem zvědavý, jak to dopadne, protože nová sportoviště potřebujeme jako sůl.

Toto je návrh studie bazénu po úpravách z roku 2016 na rekonstrukci.

 

23. 9. 2021

Město představuje vizualizaci nové víceúčelové sportovní haly

Kroměřížská radnice v těchto dnech od architekta obdržela vizualizaci, možnou podobu nové víceúčelové sportovní haly, která je plánována na pozemcích města v Obvodové ulici. „Jedná se o další krok k našemu cíli, kterým je stavba moderní sportovní haly, která ve městě citelně schází,“ uvedl starosta Jaroslav Němec, jenž vizualizaci představil zájemcům z řad zastupitelů města na jejich zářijovém jednání.

Hala by podle návrhu měla mít kulatý půdorys. S ohledem na to, že část pozemků se nachází v záplavové zóně, počítá se s tím, že bude stát nad úrovní terénu na vyvýšeném valu. „Hala bude uvnitř rozdělena do dvou podlaží. Samotné hřiště o velikosti 40krát 20 metrů bude v dolním patře, kde spolu s ním budou šatny, sociální zařízení, nářaďovna a další zázemí. Diváci budou vstupovat do druhého podlaží, kde budou mít své sociální zařízení i občerstvení,“ popsal Němec.

Návrh počítá s kapacitou hlediště kolem 600 míst, osmi šatnami, šatnou pro rozhodčí, odpovídajícím množstvím toalet pro hráče i diváky, ošetřovnou i místností pro správce haly. U haly budou parkovací plochy i zeleň. Město nyní bude pokračovat v dalších přípravách haly. „Rádi bychom do konce příštího roku měli hotovou nejméně projektovou dokumentaci a vyřízené stavební povolení. V ideálním případě bychom mohli příští rok samotnou stavbu zahájit,“ dodal starosta.

Sportovní hala s rozměrem hřiště 40krát na 20 metrů vhodná na házenou, florbal a další sporty v Kroměříži citelně schází. Halové sporty lze na soutěžní úrovni provozovat pouze v letité sportovní hale v Kotojedské ulici, která je však vytížená zejména basketbalem a na další sporty prostor nezbývá. Město se rozhodlo postavit halu v Obvodové ulici, kde se již nacházejí jiná sportoviště – fotbalový stadion a plavecký bazén.

V tuto chvíli už to byla "One Man Showa jediné co si pamatuji od architekta byla cena 250 - 300 milionů Kč i když jsme se celou dobu ve vedení bavili, že postavíme sporovní halu do 150 milionů Kč. Uvidíme, ale z pohledu provozu je kulatá hala nevýhodná (mnoho nevyužitého prostoru), prosklená fasáda náročná na provoz i údržbu (složitě se bude udržovat stabilní světelnost) a to že je zapuštěná do země mi i z protipovoďnovými stěnami příjde v záplavovém uzemí nezodpovědné. 

 

8. 9. 2021

Parkování je problém i na sportovištích

Parkování ve městě je téměř všude komplikované, ale pokud se to dá nějak provizorně vyřešit, aspoň tak jak pro rodiče, kteří vozí své děti na fotbal, tak je to super. 

20. 8. 2021

Město postaví za bazénem pumptrack, okruh pro jízdu v terénu

Po nedávno otevřeném skateparku se jedná o další nové venkovní sportoviště, které bude moci využít široká veřejnost. Věřím, že si pumptrack užijí děti i zdatnější cyklisté.

22. 7. 2021

Agility hřiště ve Vážanech bylo dokončeno.

Hřiště v místní části Vážany sloužící obyvatelům města jako odpočinková zóna i majitelům psů jako agility hřiště je již definitivně hotové. Obnovené hřiště je veřejnosti k dispozici již nějakou dobu. Nyní ale byly dokončeny závěrečné povrchové úpravy některých překážek a ke každé z nich byly umístěny informační tabule s QR kódem, po jehož načtení získají zájemci informace, jak konkrétní překážku používat. Na svém místě u vstupů jsou i informační tabule s provozním řádem a odkazem na další odpočinkové areály ve městě.

30. 4. 2021

Nový skatepark, patří mezi nejlepší v České republice

Nový skatepark jsme postavili na místě vyhořelého skateparku v Obvodové ulici. Mám radost, že se nám podařilo za méně než rok požárem zničené sportoviště obnovit. Oproti tomu, jak vypadalo dříve, se ho povedlo i zmodernizovat a vylepšit. Věřím, že to návštěvníci skateparku ocení. Obnova skateparku přišla na 3,2 milionu korun.

15. 2. 2021

Město získá pozemek na tréninkovou halu zimního stadionu, využije ji hlavně mládež

Kroměřížská radnice získá pozemek, který potřebuje ke stavbě druhé ledové plochy – tréninkové haly a jejího zázemí. Zastupitelé schválili směnu tohoto pozemku se společností Wachal za pozemek města v Dolních Zahradách a doplatek zhruba 3,5 milionu korun. „Tréninkovou halu chceme postavit hlavně pro děti a mládež. Zisk pozemku před strojovnou zimního stadionu nám umožní přesunout ji z prostoru u kurtů na vhodnější místo – na parkoviště před zimním stadionem,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Podle něj směna pozemků přinese městu hned několik výhod. „Nebudeme muset budovat přeložku kanalizace, čímž podle projektanta ušetříme více než 13 milionů korun bez DPH. V prostoru parkoviště také budeme moci vybudovat halu s kluzištěm o šířce nejméně 26 metrů, zatímco ke kurtům by se vlezla hala s kluzištěm širokým maximálně 24 či 25 metrů. Nesplnili bychom tak podmínky dotace od státu, kterou lze čerpat na tréninkové haly s kluzištěm o minimálních rozměrech 26 krát 56 metrů,“ poznamenal Holík.

Dotační výzvu zveřejnila ke konci loňského roku Národní sportovní agentura. „Město z tohoto programu může získat až 70 procent celkových nákladů na stavbu tréninkového zimního stadionu, a to až do výše 90 milionů korun,“ dodal Holík.

Na ledové ploše kroměřížského zimního stadionu se každoročně protočí více než 60.000 lidí. Velké vytížení sportoviště městu neumožňuje rozšíření hodin bruslení pro veřejnost. „Také tento problém nám druhá ledová plocha pomůže vyřešit,“ doplnil Holík. Stadion patří městu, které ho získalo ve veřejné dražbě v roce 2006 za 4,93 milionu korun. Kromě hokejistů ho využívají školy, školky a také zmíněná veřejnost.

Radnice v roce 2008 opravila střechu, později ještě štítové stěny stadionu i další stěny objektu, z nichž odpadávalo sklo. V roce 2017 město opravilo osvětlení a ozvučení zimního stadionu. Loni radnice dokončila opravu strojovny a kompletní technologie chlazení za více než 36 milionů korun. Další nákladné opravy však zimní stadion ještě čekají. V plánu je celková rekonstrukce interiéru i venkovního pláště, a také výstavba zmíněné nové tréninkové haly. Strojovna je přitom postavena tak, aby byla schopna vyrobit led na zimním stadionu i na vedlejší tréninkové hale.

Kroměříž kromě zvelebení zimního stadionu plánuje i rekonstrukci plaveckého bazénu a také stavbu nové víceúčelové sportovní haly.

11. 12. 2020

Město získá pozemky na stavbu víceúčelové sportovní haly

Radnice získá pozemky na stavbu víceúčelové sportovní haly v Obvodové ulici. Zastupitelé ve čtvrtek schválili jejich směnu se společností KS HOLDING .s.r.o., která za ně obdrží pozemky města v areálu atletického stadionu a rozdíl v cenách pozemků ve výši 17,3 milionu korun. „Jednání trvala dlouho, ale nakonec jsme dospěli k dohodě. Můžeme nyní zahájit přípravu nezbytné dokumentace a další přípravné práce na samotnou stavbu sportovní haly,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Město původně plánovalo stavbu multifunkční sportovní haly v lokalitě přímo za plaveckým bazénem. Studie sice prokázala, že se tam na pozemcích města sportovní hala postavit dá, ale jen za cenu definitivního omezení budoucího možného rozšíření plaveckého bazénu, o kterém vedení města uvažuje. Ke stejnému názoru dospěla i sportovní komise, která je poradním orgánem městské rady.

„Pozemky získané od společnosti KS HOLDING městu umožní postavit sportovní halu poblíž fotbalového stadionu i plaveckého bazénu, aniž bychom tak omezili budoucí záměry rekonstrukce či rozšíření plaveckého bazénu. A to nemluvím o tom, že budeme moci počítat s dostatečnými parkovacími plochami i se zelení,“ dodal starosta Jaroslav Němec.

Sportovní hala s rozměrem hřiště 20 krát 40 metrů vhodná na házenou, florbal a další sporty v Kroměříži citelně schází. Halové sporty lze na soutěžní úrovni provozovat pouze v letité sportovní hale v Kotojedské ulici, která je však vytížená zejména basketbalem a na další sporty prostor nezbývá. „Ve městě se přitom velmi rozvíjí především zmíněný florbal, který určitě v nové hale najde své místo,“ uzavřel Holík.

27. 10. 2020

Odpočinkový a běžecký areál Šlajza

Vznikl nám asi 1,5 kilometru dlouhý odpočinkový a běžecký okruh jehož cílem je vybudovat místo pro pohyb především místních obyvatel v blízkosti domova a nabídnout tak příjemné místo pro aktivní odpočinek. Právě pandemie koronaviru ukázala, že možnost pohybu poblíž bydliště je pro obyvatele Kroměříže velmi důležitá.

27. 8. 2020

Nová strojovna zimního stadionu.

V srpnu byla dokončena rekonstrukce strojovny chlazení a ledové plochy s mantinely na zimním stadionu v Kroměříži. Rekonstrukce stála necelých 30 mil. korun, z toho dotace EU byla necelých 7,5 mil.