Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Místní části Kroměříže

„Místní části jsou nedílnou součástí našeho města, a proto musí mít naši pozornost. Přesto, že jsou občané v těchto místních částech zvyklí na horší dostupnost služeb než občané centrálního města, je naším úkolem zajistit jim jejich potřeby a přání. Po každých volbách se rozdělí tyto místní části mezi jednotlivé členy vedení, kteří spolu se zvolenými členy osadních výborů zajišťují potřeby těchto místních částí. Pak záleží na schopnosti členů vedení města prosadit požadavky osadních výborů, které jsou jim přiděleny v orgánech města. Ve volebním období 2018-2022 bude mít každá místní část svého garanta. Starosta Němec jím bude pro Bílany, místostarostka Hebnarová pro Kotojedy a Hradisko, místostarostové Peštuka pro Vážany a Zlámanku, Krejčíř pro Těšnovice a Trávník a Holík pro Postoupky a Drahlov.“

17. 6. 2022

Zastupitelé podpořili stavbu chodníku mezi částí Kroměříže Drahlov a obcí Jarohněvice

Kroměřížská radnice postaví chodník mezi částí města Drahlov a obcí Jarohněvice. Zastupitelé ve čtvrtek schválili uvolnění tří milionů korun na realizaci první etapy stavby. „Pro občany Drahlova je tato investice velmi důležitá. Do Jarohněvic chodí za službami a na vlak, dosud k tomu využívají silnici, po které jezdí hodně aut. V Drahlově je přitom řada malých dětí, pro které není pohyb po silnici bezpečný,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

V první etapě bude postavena část chodníku od Jarohněvic o délce 160 metrů a také část před Drahlovem dlouhá 62 metrů. „Stavba chodníku bude přerušena v ochranném pásmu železnice do doby provedení rekonstrukce železničního přejezdu, který stavbu protíná. Zbylé úseky chodníku budou dostavěny ve druhé etapě v návaznosti na rekonstrukci železničního přejezdu,“ doplnil Holík.

Zástupci osadního výboru Drahlova upozornili na jednání zastupitelů na to, že podobně nákladná investice v obci nebyla realizována několik let. 

16. 11. 2021

Z bývalého obchodu v Trávníku bude komunitní a kulturní centrum

Kroměřížská radnice připravuje přestavbu bývalého obchodu v části města Trávník na komunitní a kulturní středisko.

Náklady na kompletní přestavbu včetně nové kanalizace a rozvodů vody, elektřiny a topení jsou podle zpracované studie odhadovány zhruba na 3,5 milionu korun. Radní města uložili odboru regionálního rozvoje zajistit vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, která by měla být hotová do konce příštího roku.

Budova byla postavena v roce 1985. Po přestavbě by v bývalém obchodě měl být sál s technickým zázemím, sociálním zařízením, kuchyňkou, skladem nábytku a úklidovou místností. Počítá se také s bezbariérovým přístupem pro invalidní a imobilní osoby.

Radnice do místních částí investuje pravidelně. V nedávné minulosti v nich například vybudovala několik sportovišť. Letos například opravila střechu v kulturním a společenském areálu Žlíbek v Těšnovicích. Výměna krytiny na pergolách přišla na téměř půl milionu korun.

15. 9. 2021

Radnice upraví parkoviště u hřbitova v místní části Hradisko

Obyvatelé místní části Hradisko se mohou těšit na komfortnější parkování u tamního hřbitova. Náklady činí zhruba 1,4 milionu korun, opravu obstarají Kroměřížské technické služby.

Podle Miloslava Gerly z radničního odboru služeb je součástí úprav i stavba železobetonové opěrné stěny, která zajistí svah nad parkovištěm. „Parkoviště bude rozšířeno o asi 120 metrů čtverečních asfaltové plochy, parkovacích stání tak bude oproti nynějšímu stavu o několik více,“ dodal Gerla.

Město letos v Hradisku již vybudovalo jeden nový chodník. 

10. 6. 2021

Chovatelé psů mohou využít modernizované agility hřiště ve Vážanech

Kroměřížská radnice vylepšila vážanské agility hřiště. Volně přístupná plocha je k dispozici široké veřejnosti pro sportovní vyžití a majitelům psů jako cvičiště. Hřiště v místní části Vážany vzniklo v roce 2014. Jeho vybudováním se vyřešila tehdejší potřeba rekultivovat bývalou skládku i vyhovět požadavkům obyvatel Vážan a sídliště Zachar na vybudování volnočasového prostoru.

Nové dřevěné prvky z akátového dřeva nahradily původní vybavení cvičiště, které již bylo díky působení povětrnostních vlivů v nevyhovujícím stavu. Uživatelé tu nyní najdou například proskakovací kruh, divoký slalom, tunel, kladinu či áčko. „Některé překážky ještě projdou drobnými úpravami povrchu a všechny doplní informační tabule s pokyny, jak je využívat. V plánu je také natočení instruktážních videí k jednotlivým překážkám, která by mohli zájemci a uživatelé hřiště shlédnout on-line na telefonu díky QR kódu rovněž umístěnému na tabulích. Další informační tabule s provozním řádem, pokyny a odkazem na další odpočinkové areály ve městě budou u vstupů na hřiště,“ uvedl místostarosta Karel Holík. 

„Definitivně hotovo by mělo být o prázdninách,“ dodala Iva Káňová, projektová manažerka radničního odboru regionálního rozvoje. Kompletní oprava bude stát zhruba 330 tisíc korun. Město požádalo o poskytnutí dotace Nadaci ČEZ, která každoročně vypisuje grantové řízení s názvem Oranžové hřiště, ovšem neuspělo - nadace se při rozdělování financí letos zaměřila na menší obce s nižšími rozpočty.

28. 8. 2020

Město dokončuje stavbu opěrné zdi na hřišti v Těšnovicích

Kroměřížská radnice dokončuje stavbu nové opěrné zdi na fotbalovém hřišti v místní části Těšnovice. Akce zahrnuje i opravu potrubí převádějícího dešťovou vodu, které poškodily přívalové deště na konci loňského léta.  Zakázku získala společnost Rovina stavební z Hulína, náklady činily zhruba 4,6 milionu korun.

Přívalový déšť poškodil spoje potrubí a voda tak zatékala do podloží hřiště. Podmáčela také dřívější opěrnou stěnu, která ztratila stabilitu. Dělníci staví novou gabionovou stěnu dlouhou asi 45 metrů. Následovat bude úprava povrchu části poškozeného hřiště.

1. 4. 2020

Město opravuje hřiště v místní části Vážany

Kroměřížská radnice opravuje hřiště v místní části Vážany, které se nachází v Lesní ulici mezi posledním domem zástavby a domovem pro seniory. Jedná se o opravu povrchu, o odstranění betonového popraskaného a poškozeného povrchu, který bude nahrazený novými gumovými dlaždicemi. Hřiště opravuje městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby, náklady činí asi 150 tisíc korun.

Radnice v lokalitě už loni modernizovala obě zastávky městské hromadné dopravy před domovem pro seniory. Byly upraveny tak, aby na nich mohl zastavovat i nízkopodlažní autobus MHD, byly zde postaveny i nové přístupové chodníky. 

Město letos například vybaví novými lavičkami výletiště ve Zlámance a chystá také stavbu přístřešku v místní části Postoupky. Radnice by ráda také stavěla nový volnočasový areál ve Vážanech. Místo, kde by mělo stát, ale patří do ochranného pásma někdejšího dobývacího prostoru cihelny. Proti stavbě hřiště se v minulosti postavil majitel většiny pozemků v cihelně i společnost Biotrend Morava, která je vlastníkem důlních práv.

 

27. 3. 2020

Nové lavičky budou umístěny v Kroměříži i ve Zlámance

Radnice umístí pět desítek nových laviček v Kroměříži a v místní části města Zlámanka.

Lavičky vyrobí pracovníci Kroměřížských technických služeb a následně se postarají o jejich instalaci, když je zabetonují do země. Lavičky mají kovovou konstrukci, desky k sezení jsou z modřínového dřeva. Stejné již na některých místech v Kroměříži slouží. Za kompletní zakázku město technickým službám zaplatí celkem 326 700 korun.

Většina z 50 zmíněných laviček bude sloužit obyvatelům Zlámanky, kde budou nainstalovány na místním výletišti. Nahradí zde stávající poškozený mobiliář. Město obnovuje lavičky každoročně. Snaží se přitom vyhovět požadavkům občanů.

21. 2. 2020

Radnice postaví přístřešek u sportovního areálu v Postoupkách

Město postaví přístřešek u sportovního areálu v části Postoupky, který radnice dokončila v roce 2018. „Po dokončení této akce budou mít obyvatelé Postoupek k dispozici areál, který jim bude sloužit ke sportu i k pořádání kulturních akcí,“ poznamenal místostarosta Karel Holík. Náklady na stavbu činí 1,7 milionu korun, o jejichž uvolnění rozhodli ve čtvrtek zastupitelé. Hotovo by mělo být v červenci.

Zastřešena bude plocha se zámkovou dlažbou, vedle níž stojí budova ze 70. let 20. století, která je využívána jako zázemí pro kulturní akce. „Nemáme hospodu, je to jediné místo, kde můžeme kulturní akce pořádat. Hasiči budou navíc letos slavit výročí 120 let od založení sboru, Sokol si připomene 110 let od svého založení. Zastřešení areálu je pro nás velice důležité,“ uvedl předseda osadního výboru Postoupky Vlastimil Rybka.

Podle Jaroslava Pajgra z odboru investic bude kromě sedlové střechy v areálu vybudována nová elektroinstalace včetně osvětlení a také kanalizace. „Je třeba také dodat, že cenu díla směrem nahoru ovlivňují požadavky Povodí Moravy. Stavba je totiž v ochranném pásmu Věžeckého potoka, proto musí být například demontovatelná, aby v případě záplav neohrožovala okolí,“ doplnil Pajgr.

Podle starosty Jaroslava Němce patří zvelebování zařízení sloužících pro trávení volného času obyvatel města i místních částí k prioritám vedení radnice. Město loni dokončilo sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky na sídlišti Barbořina i víceúčelové sportovní hřiště v Kotojedech. V minulém volebním období vybudovalo i nová víceúčelová hřiště v částech města Bílany a Trávník. U sportovního areálu Žlíbek v Těšnovicích je nové sociální zařízení. Město také postupně obnovuje prvky na dětských hřištích a buduje nové herní koutky.

31. 1. 2020

Kraj přidá odpolední autobus mezi Kroměříží a Trávnickými zahrádkami

Lidé, kteří cestují z Trávnických zahrádek do Kroměříže a zpět veřejnou dopravou, budou moci od 1. března využít nový spoj. „Bude zaveden pár autobusových spojů pro obsluhu Kroměříž – Trávnické zahrádky v čase 16:10 z Kroměříže a v 16:30 zpět,“ potvrdil v e-mailu zaslaném na radnici Jan Mička, specialista v dopravě společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Spoje zajistí dopravce KRODOS BUS. „Jsem rád, že nám KOVED i KRODOS BUS vyšly vstříc a že se nám tak společně podařilo vylepšit spojení mezi Trávnickými zahrádkami a Kroměříží. Odpolední autobusové spoje do této místní části města nám dosud chyběly. Je to další krůček k vylepšení služeb pro zdejší obyvatele,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

29. 11. 2018

Vedení města poděkovalo členům osadních výborů místních částí

Starosta Jaroslav Němec a místostarostové Daniela Hebnarová, Vít Peštuka, Vratislav Krejčíř a Karel Holík přijali na radnici zástupce osadních výborů místních částí, aby jim poděkovali za jejich práci v minulém volebním období. „Lidé se do toho moc nehrnou. Je to o nadšencích, kteří chtějí pro svou místní část zadarmo a ve svém volném čase něco udělat,“ ocenil členy osadních výborů Němec.

Starosta členům osadních výborů představil nové vedení města a také nastínil chystané změny v komunikaci. Poté, co budou zvolené nové osadní výbory, by se jejich předsedové měli pravidelně scházet s vedením města a řešit s nimi problémy místních částí. Na schůzky budou podle potřeby zváni i vedoucí radničních odborů či zástupci Kroměřížských technických služeb a Biopasu. Město nadále bude místní části podporovat finančně.

Zástupci osadních výborů na setkání zmínili například potřebu pokračovat v budování hřišť, komunikací i chodníků. V diskusi padla i prosba na zavedení městské hromadné dopravy nebo přísnější dohled na to, aby řidiči v místních částech dodržovali povolenou rychlost.

Tak, jak je zvykem, bude mít i v tomto volebním období každá místní část svého garanta. Starosta Němec jím bude pro Bílany, místostarostka Hebnarová pro Kotojedy a Hradisko, místostarostové Peštuka pro Vážany a Zlámanku, Krejčíř pro Těšnovice a Trávník a Holík pro Postoupky a Drahlov.