Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Úřady

„Vzhledem k rozdělení oblastí, které budeme mít každý na starost, se kanceláři úřadu věnuje určený kolega. Věřím, že se podaří zlepšit především fungování a digitalizace městského úřadu. Zvolený kolega má pro to ty nejlepší předpoklady. Já jsem přesvědčen, že prodejem budovy na Hanáckém náměstí NPU jsme udělali nejlepší krok k záchraně této památky.“

10. 9. 2021

Národní památkový ústav začne projektovat opravu budovy na Hanáckém náměstí

Národní památkový ústav (NPÚ) pokročil v přípravě rekonstrukce budovy v bývalých kasárnách na Hanáckém náměstí. Vypsal výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, který by měl být vybrán ještě na podzim. „NPÚ podle čtvrteční prezentace konané při návštěvě ministra kultury Lubomíra Zaorálka v Kroměříži předpokládá, že realizace vlastní obnovy objektu proběhne v letech 2022 až 2024 a že náklady na ni převýší 200 milionů korun,“ uvedl místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Zaorálek odsouhlasil převzetí a rekonstrukci budovy na Hanáckém náměstí pro potřeby NPÚ, respektive obou jeho pracovišť působících v Kroměříži, loni v lednu. Zastupitelé Kroměříže schválili prodej budovy a okolních pozemků NPÚ o měsíc později, a to za symbolickou cenu čtyři koruny. Na konci května minulého roku NPÚ budovu a související pozemky převzal.

Od té doby probíhala předprojektová fáze. „Zahrnovala například digitální zaměření objektu, jeho stavebně-technický průzkum, studii vnitřního prostředí stavby, architektonickou studii objektu, specifikaci využití prostor a částí budovy či libreta expozic pro prezentaci jednotlivých pracovišť NPÚ,“ dodal Holík.

Podle záměru NPÚ by v budově po rekonstrukci byly kromě kanceláří, archivů a skladů i prostory pro depozitáře a konzervátorské dílny. Počítá se také se zřízením návštěvnického a informačního centra, ve kterém by NPÚ propagoval 27 hradů, zámků a dalších památek, které kroměřížské pracoviště na Moravě spravuje.

Město pro budovu nemělo využití. Díky záměru NPÚ se letitý problém vyřeší. „Stát objekt na své náklady opraví, pracovat v něm potom bude více než sedm desítek zaměstnanců. Hanácké náměstí tak navíc ožije, což bude pozitivem pro další rozvoj této části města,“ poznamenal Holík.

Třípodlažní budovu Kroměříž získala od armády po jejím odchodu z města, posádka jej opustila v roce 2004. Město objekt chtělo nejprve přestavět na domov pro seniory, od záměru kvůli vysokým nákladům odstoupilo. Radnice se pak neúspěšně pokoušela budovu prodat, realizovat se nepodařilo ani záměr na její přebudování na komunitní centrum, muzeum vojenství a zážitkový hostel.

17. 11. 2018

Rozdělení oblastí na radnici 2018

I když jsem chtěl prosadit seskupení odborů na jedno místo do budovy na Hanáckém náměstí, tak po důkladném prostudování této varianty, jsem nakonec usoudil, že bude pro budovu i pro město výhodnější, tento prostor přenechat NPU (Národní památkový ústav). Významně jsem s pomocí ministra kultury (ČSSD) pomohl k dokončení této myšlenky. Vzhledem k tomu, že kancelář úřadu nemám na starosti, dále jsem se už tímto tématem nezabýval.

Rozdělení oblastí:

Mgr. Jaroslav Němec, starosta
odbory: finanční; právní; služeb; rozvoje města
útvar interního auditu a vnitřní kontroly, Městská policie Kroměříž

Mgr. Daniela Hebnarová, místostarostka 
odbory: kultury a cestovního ruchu; občansko-správních agend; školství, mládeže a tělovýchovy
Dům kultury v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska

Mgr. Vít Peštuka – místostarosta 
odbory: sociálních věcí a zdravotnictví; životního prostředí; stavební úřad
Sociální služby města Kroměříže

Vratislav Krejčíř místostarosta
odbory: informačních technologií; kancelář úřadu; obecní živnostenský úřad

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, místostarosta
oddělení majetkoprávní odboru právního
Biopas, spol. s.r.o.; Kroměřížské technické služby, s.r.o.; Sportovní zařízení města Kroměříže