Karel Holík
místostarosta města Kroměříže za ČSSD
Co se povedlo?

Úřady

„Vzhledem k rozdělení oblastí, které budeme mít každý na starost, se kanceláři úřadu věnuje určený kolega. Věřím, že se podaří zlepšit především fungování a digitalizace městského úřadu. Zvolený kolega má pro to ty nejlepší předpoklady.“

17. 11. 2018

Rozdělení oblastí na radnici 2018

I když jsem chtěl prosadit seskupení odborů na jedno místo do budovy na Hanáckém náměstí, tak po důkladném prostudování této varianty, jsem nakonec usoudil, že bude pro budovu i pro město výhodnější, tento prostor přenechat NPU (Národní památkový ústav). Významně jsem s pomocí ministra kultury (ČSSD) pomohl k dokončení této myšlenky. Vzhledem k tomu, že kancelář úřadu nemám na starosti, dále jsem se už tímto tématem nezabýval.

Rozdělení oblastí:

Mgr. Jaroslav Němec, starosta
odbory: finanční; právní; služeb; rozvoje města
útvar interního auditu a vnitřní kontroly, Městská policie Kroměříž

Mgr. Daniela Hebnarová, místostarostka 
odbory: kultury a cestovního ruchu; občansko-správních agend; školství, mládeže a tělovýchovy
Dům kultury v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska

Mgr. Vít Peštuka – místostarosta 
odbory: sociálních věcí a zdravotnictví; životního prostředí; stavební úřad
Sociální služby města Kroměříže

Vratislav Krejčíř místostarosta
odbory: informačních technologií; kancelář úřadu; obecní živnostenský úřad

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, místostarosta
oddělení majetkoprávní odboru právního
Biopas, spol. s.r.o.; Kroměřížské technické služby, s.r.o.; Sportovní zařízení města Kroměříže